toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Nazisme og fascisme

I det vesentligste et resymé av Per M. Aadnanes: Livssyn, Tano 1992, 2.utg., s.120-128

Sammenstilt av Svein Sando 

 • "Fasces" er risknippet som Mussolini brukte som tegn på samhold og autoritet.
 • Fascismen og nazisme er egl. holdninger og forestillinger som motiverer for politisk innsats.
 • Fascismen og nazisme er anti-intellektuell og dermed vanskelig å analysere.
 • Fascismen og nazisme krever handling, og ser på vurderinger av argumenter som svakhet.

Fascismen og nazisme framstår som et tredje alternativ til parlamentarisk demokrati og marxisme. Jfr "Dritte Reich"

 • Men er det sekulært livssyn? Forakt for det intellektuelle tyder ikke på det. Bygger på:
 • Følelser som det heroiske, romantiske og halvmytologiske størrelser som folket, nasjonen, rasen.
 • Føreren personifiserer folkets kraft. Krig og erobringer blir heroiske gjerninger. Førerens imperialistiske krig er derfor folkets krig.
 • Dette antar religiøse dimensjoner slik at folkets krig blir et slags korstog.
 • At naturalismen ligger i bunnen her ser vi ved kampen for tilværelsen og opphøyelsen av de som overlever i kampen. Dermed er jakten på den mest overlevelsesdyktige rasen viktig. Forenklet darwinisme.
 • Av humanismen er intet overtatt. Tvert i mot blir humanistiske idealer sett på som svakhet.

Nasjonalismen koblet sammen med imperialismen for å skaffe "Lebensraum":

 • Offensiv militarisme.
 • Folket en enhet. Derfor må klassemotsetninger dempes. Derfor aggressiv mot marxismens internasjonale klassesolidaritet.

Rasisme er mer enn fremmedfrykt. Her er den ideologisk begrunnet.

 • Del av allmenn raseteori i kjølvannet av 1.verdenskrig, der man så faren for degenerering av den hvite rase.
 • Pseudovitenskapelig begrunnelse å fremheve en rase som overlegen andre. Dette er en europeisk oppfinnelse som uttrykk for selvhevding.

Autoritær statsform nødvendig for å ensrette folket som må ha ett mål og ens ledelse.

 • Staten skal sveise folk sammen.
 • Et fast lederskap med en fører i front av en elite. Hierarkisk førerprinsipp.
 • Føreren legitimerer seg selv ved å ha skaffet seg makt og herredømme over massene.

Menneskesynet og etikk er preget av at folk og stat er viktigere enn individet.

 • Folkets mål gjør individet til midler for å nå dette mål.
 • Plikt og lydighet under Føreren viktig.
 • Hylling av heroiske og krigerske idealer
 • Rett og galt avgjøres av Føreren.
 • Menneskene har ulik verdi etter sine rasemessige egenskaper. De nordiske øverst, jødene nederst.
 • Dermed har de høyerestående rasene rett til å bruke de laverestående.
 • Vold en del av livsutfoldelsen generelt, ikke bare som nødrettsmiddel. Militæret blir dermed et erobringsmiddel.

Nynazisme, rasisme og antisemittisme dukket opp igjen i Europa.

 • Forklaring på den klassiske nazismens tilkomst i mellomkrigstida med arbeidsledighet o.l. lar seg ikke direkte bruke på dagens nynazisme. Men det er likhetstrekk mhp stagnasjon og tilbakegang etter lang tid med forutgående utvikling. Flere fremmedkulturelle enn tidligere også en mulig forklaringsnøkkel.

Mer å lese på nettet


Denne artikkelen er vist 7031 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3997.jpg

I dag 525 treff på nonaliud, og 2017441 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 372 treff ·

© Svein Sando, førsteamanuensis (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2019). Fascismen og nazismen. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 20.02.2019 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=19&nid=1


Valid HTML 4.01!