toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Sortering og klassifisering med barn

av Svein Sando

Margareta Forsbäck har følgende skjema for hvordan man kan gi snakke med barn og gi utfordringer med hensyn til sortering og klassifisering, den enkleste øverst:

  • Barnet velger fritt, forklarer sine kriterier.
  • Sorter på en annen måte, finn flere kriterier.
  • Sorter etter et gitt kriterium.
  • Hvordan har jeg sortert? Tolke andres kriterier.
  • Sorter på samme måte som jeg; anvende andres kriterier.
  • Sortere etter to kriterier.
  • Forslå og tegne symboler for dine kriterier.
  • Flere kriterier samtidig, for eksempel en liten rød knapp med to hull.
  • Sortere ut knappene som ikke er røde.
  • Sortere etter flere ikke-kriterier for eksempel: en kanpp ikke er liten, ikke er rød og ikke har to hull.

Barn sorterer og klassifiserer. Det er slik de, som voksne, ordner tilværelsen. Ved å snakke med de samtidig som de gjør det, hjelper vi til med å høyne barnas refleksjonsnivå rundt dette. Å tenke er ofte å snakke. Vi tenker å og si med språk. Ved å snakke med barna under sorteringsaktiviteter hjelper vi de til å gjøre seg tanker omkring dette emnet. Å hjelpe barna til bevissthet rundt hva som skjer når man sorterer og klassifiserer, så hjelper vi de også til senere å kunne forstå logiske operasjoner som "både - og", "enten - eller", "verken - eller" o.l.


This article is shown 7669 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 40 treff på nonaliud, og 2313238 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2006). Sortering og klassifisering med barn. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 22.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=245&nid=1&eng=1