toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Sortering og klassifisering med barn

av Svein Sando

Margareta Forsbäck har følgende skjema for hvordan man kan gi snakke med barn og gi utfordringer med hensyn til sortering og klassifisering, den enkleste øverst:

  • Barnet velger fritt, forklarer sine kriterier.
  • Sorter på en annen måte, finn flere kriterier.
  • Sorter etter et gitt kriterium.
  • Hvordan har jeg sortert? Tolke andres kriterier.
  • Sorter på samme måte som jeg; anvende andres kriterier.
  • Sortere etter to kriterier.
  • Forslå og tegne symboler for dine kriterier.
  • Flere kriterier samtidig, for eksempel en liten rød knapp med to hull.
  • Sortere ut knappene som ikke er røde.
  • Sortere etter flere ikke-kriterier for eksempel: en kanpp ikke er liten, ikke er rød og ikke har to hull.

Barn sorterer og klassifiserer. Det er slik de, som voksne, ordner tilværelsen. Ved å snakke med de samtidig som de gjør det, hjelper vi til med å høyne barnas refleksjonsnivå rundt dette. Å tenke er ofte å snakke. Vi tenker å og si med språk. Ved å snakke med barna under sorteringsaktiviteter hjelper vi de til å gjøre seg tanker omkring dette emnet. Å hjelpe barna til bevissthet rundt hva som skjer når man sorterer og klassifiserer, så hjelper vi de også til senere å kunne forstå logiske operasjoner som "både - og", "enten - eller", "verken - eller" o.l.


Denne artikkelen er vist 9025 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2597.jpg

I dag 567 treff på nonaliud, og 2601254 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2006). Sortering og klassifisering med barn. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=245&nid=1