toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Rom og form

  1. Geometriske former
  2. Kart
  3. Perspektiv
  4. Digitale hjelpemidler

Geometriske former

Legoklosser er en utmerket måte for barn å utforske romgeometri på i praksis.

Kart

Kart er fugleperspektiv. Barn kan tegne kart over enkle ting de observerer. Kart over rommet med møbler, dører, vinduer osv. Kart over barnehagen, Kart over veien hjem til barna i avdelingen.

Kart på nett:

finn.no

Gule sider

Google maps

Perspektiv

Sentralperspektiv med ett brennpunkt der alt forsvinner. Sentralsperspektiv får man når man for eksempel ser langs med en rett vei. Alt som ligger parallelt med veien vil "rette" seg etter linjene som ender i samme brennpunkt.

Digitale hjelpemidler

Digitale medier, særlig digitale kameraer og videokameraer er utmerket hjelpemidler til barns utforskning av rommet. Se også kart på nett over.

Bølgan, N. (2006). Temahefte om "IKT i barnehagen". Oslo: Kunnskappsdepartementet

Bølgan, N. (2008). Vil du være med, så heng på! Barnehagen som digital arena. Bergen: Fagbokforlaget


This article is shown 6984 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 45 treff på nonaliud, og 2314263 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2009). Rom og form i barnehagen. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 25.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=273&nid=1&eng=1