toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Rom og form

  1. Geometriske former
  2. Kart
  3. Perspektiv
  4. Digitale hjelpemidler

Geometriske former

Legoklosser er en utmerket måte for barn å utforske romgeometri på i praksis.

Kart

Kart er fugleperspektiv. Barn kan tegne kart over enkle ting de observerer. Kart over rommet med møbler, dører, vinduer osv. Kart over barnehagen, Kart over veien hjem til barna i avdelingen.

Kart på nett:

finn.no

Gule sider

Google maps

Perspektiv

Sentralperspektiv med ett brennpunkt der alt forsvinner. Sentralsperspektiv får man når man for eksempel ser langs med en rett vei. Alt som ligger parallelt med veien vil "rette" seg etter linjene som ender i samme brennpunkt.

Digitale hjelpemidler

Digitale medier, særlig digitale kameraer og videokameraer er utmerket hjelpemidler til barns utforskning av rommet. Se også kart på nett over.

Bølgan, N. (2006). Temahefte om "IKT i barnehagen". Oslo: Kunnskappsdepartementet

Bølgan, N. (2008). Vil du være med, så heng på! Barnehagen som digital arena. Bergen: Fagbokforlaget


Denne artikkelen er vist 8324 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3155.jpg

I dag 557 treff på nonaliud, og 2601244 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2009). Rom og form i barnehagen. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=273&nid=1