toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Nytt i APA 6

Anbefaling mer enn påbud

Blanding av deskriptiv og normativ. Generelt: bruk vettet: "authors should balance the rules of the Publication Manual with good judgement." (APA 6 s. 5)

Endring om tidsskrifter

Author, A. A., B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxxxxxxxx

Forlag og utgivelsessted kan altså droppes.

Elektronisk medier dominerer mer og mer

Sterk økning av elektronisk tidsskrifter. Behov for å forenkle og styrke referansen til elektronisk materiale.

Nytt er DOI: Digital Object Identifier. Sikrer entydig definisjon selv om URL (nettadressen) skulle endres. APA anbefaler derfor primært DOI, sekundært URL
Lastet ned fra http://www.xxxxxxxx

Elektronisk referanse erstatter forlag og utgiversted.


Denne artikkelen er vist 4763 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 296 treff på nonaliud, og 2017212 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 372 treff ·

© Svein Sando, førsteamanuensis (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2019). APA 6. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 20.02.2019 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=279&nid=1