toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Menyer og knapper i Word

Menylinjen

Ovenstående bilde viser det vi kaller menylinjen i Word. De fleste funksjoner som skal utføres i Word, kan utføres ved hjelp av denne menyen og de nye valg som åpner seg ettersom man klikker på hvert av menyvalgene (fanene) samt på Office-knappen helt til venstre. En fane er alltid åpnet og det er ganske mye som vises, og er det mer å "tilby", er det små piler man kan klikke på - se røde piler nedenfor:

Klikker vi for eksempel på "Avsnitt" kommer vi til en ny meny:

Når vi i tasteveiledningen her vil angi veien til et bestemt sted i dette fane/meny-hierarkiet, angir vi bare tilstrekkelige med valg fra toppfanen og nedover ved å sette en stolpe | mellom hvert valg. For valget det er pekt på over, dit man kommer via de oransje understrekningene, angir vi det slik:

Velg Hjem | Avsnitt | Avstand | Etter

Meny på høyre musetast

Nytt med Word 2007 er at de antatt mest brukte menyene er lagt til musas høyretast. Hva man får opp, er avhengig av hva musa peker på. I eksempelet nedenfor har jeg markert ordet "Shift", og får da blant annet opp et par forslag til annen stavemåte for det ordet, samt litt om skrifttype, avsnitt, farge osv. Poenget er at skal man gjøre noe med teksten og man er litt usikker på hvor verktøyet man trenger er hen, så høyreklikk først, for å se hva Word selv tilbyr på den måten.

Office-knappen særskilt

Office-merket helt til venstre er en menyknapp også. Når vi klikker på den kommer noe slikt opp:

I tillegg til en rekke nye menyvalg vises også en liste over de siste filene programmet har arbeidet med. Det er en nyttig liste for raskt å finne tilbake til de filene man har jobbet med nylig.

Noen av menyvalgene til høyre har en liten sort pil ved seg. Fører man musa inn på en av disse valgene, åpner det straks en ny meny, som her ved "Lagre som":

Det er med hensikt jeg viser denne som eksempelet, for her kan vi altså lagre fila i ulike filformater, noe som av og til er aktuelt dersom vi skal deler filer med andre som ikke har Word 2007 (eller nyere) eller om vi av andre grunner vi velge et annet format enn standardformatet for Word.

Hurtigtilgang

La oss se på nytt på topplinja i Word:

Elementene som den røde pila peker på kalles hurtigtilganger. Her kan du selv legge ikoner til ting du ofte gjør i Word, eller til ting du av og til gjør, men som du lett glemmer hvor lå hen. For å kunne endre på disse hurtigtilgangen må du bruke dette menyvalget:

Office-knapp | Alternativer for Word | Tilpass | Velg kommandoer fra | Alle kommandoer

Da kommer denne menyen opp:

Kolonnen til høyre viser de ikonene som jeg har som hurtigtilganger, mens jeg kan velge slike fra venstre kolonne. I venstre kolonne har jeg i eksempelet valgt "Alle kommandoer" og da får jeg en svært lang liste å velge fra, satt opp alfabetisk. Her finnes det mange andre valg som innsnevrer mulighetene. Her er det bare å prøve seg fram. Man får et ikon over til høyresiden ved å klikke på ikonlinjen og så på "Legg til > >".

Hurtigtaster

En hurtigtast er en tastekombinasjon som utfører en oppgave i stedet for å skrive inn tastesymbolene i teksten. Å lære seg å bruke slike er nyttig av to grunner:

  1. Man sparer tid (derav ordet "hurtig"tast)
  2. Mindre bruk av mus, hvilket er bra for å forebygge muskel- og senelidelser.

Mange av hurtigtastene brukes av en rekke program, ikke bare Word. Derfor er det en god investering å lære seg de viktigste slike. Her er en liste over slike hurtigtaster som brukes av en rekke program. Listen er satt opp for Windows-brukere, men vil ofte være de samme på Mac også. Der må Ctrl-tasten erstattes med kommandotasten (den med sverdighetsknuten).
TastekombinasjonStikkordVirkning
Ctrl+AAltVelg alle valgbare elementer, for eksempel hele teksten.
Ctrl+CKopierLegg en kopi av markert innhold på Utklippstavla.
Ctrl+XKlipp utTa bort det markerte og legg det på Utklippstavla kun. (= Ctrl+V og Del)
Ctrl+VLim innHent innholdet fra Utklippstavle og lim inn der markøren står.
Ctrl+ZAngreGjør om igjen det du siste gjorde
Ctrl+OÅpne filÅpne en fil og begynn å rediger på den
Ctrl+NNytt dokumentStart med et tomt dokument
Ctrl+PPrintSkriv ut dokumentet på papir
Ctrl+SLagreLagre dokumentet. Er det ikke lagret tidligere, må du også oppgi filnavn.
Ctrl+Shift+SLagre somLagre dokumentet under nytt filnavn

(Ctrl+C betyr at man skal holde Ctrl-tasten nede og umiddelbart deretter uten å slippe Ctrl-tasten, også trykke ned C.)

Men det er også fullt mulig å komponere sine egne hurtigtaster til en eller flere av de mange funksjonene som Word tilbyr via sine menyer. Velg Office-knapp | Alternativer for Word | Tilpass | Hurtigtaster: Tilpass og man får fram denne menyen:

Utfordringen er å finne fram til ønsket funksjon i det mangfoldet som finnes. Men når så gjort, "Innrykk" som i bildet for eksempel, så ser man om det allerede finnes en hurtigtast for denne funksjonen (Ctrl+M i eksempelet). Ønsker man en annen hurtiggtast eller legge til en fordi det ikke er tilordnet noen (det vanligste), taster man bare ønsket kombinasjon på tastaturet, og dette vil tolkes og legges i feltet "Trykk ny hurtigtast". Så klikker man "Tilordne".


Denne artikkelen er vist 7596 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3349.jpg

I dag 674 treff på nonaliud, og 2601361 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Menyer og knapper i Word 2007 (1). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=288&nid=1