toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Grunninnstillinger i Word

Word kan man få til å virke på mange forskjellige måter. Brukeren kan selv bestemme disse ulike måtene. Dette kan være litt forvirrende hvis man bruker Word på en annens maskin enn sin egen. I denne tasteveiledningen forutsetter vi at programmet oppfører seg på en bestemt og forutsigbar måte. Vi anbefaler derfor at følgende grunninnstilling sjekkes og eventuelt endres:

Velg Office-knapp | Alternativer for Word | Korrektur | Alternativer for autokorrektur fra menyen. Klikk bort de tre øverste hakene slik at kun "Stor forbokstav i engelske navn på dager" og "Rett feil bruk av cAPS LOCK" står igjen. Du kan også velge å hake bort "Fortløpende endringer". Hvis denne funksjonen er aktiv, vil den automatisk endre en del vanlige skrivefeil, slik som "blandt" til "blant" og "tli" til "til". Listen nedenfor viser hva slags særskilte endringer du kan justere på, eller føye til nye.

Det er mange innstillinger man kan gjøre under Office-knapp | Alternativer for Word og det kan være greit å se gjennom valgene når man er blitt brukbart godt kjent med Word. Jeg anbefaler imidlertid denne innstillingen for øverste del av "Avansert", og særlig de to som er markert med røde piler:

"Automatisk merking av hele ord" bør slås av for å kunne gjøre en markering som bare omfatter bestemte bokstaver i et ord.

"Bruk overskrivingsmodus" er "farlig" fordi man meget lett utilsiktet kan komme til å skrive over tekst og dermed slette den, uten at det var hensikten.


This article is shown 5810 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 65 treff på nonaliud, og 2314283 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2010). Grunninnstilling i Word 2007 (2). Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 25.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=290&nid=1&eng=1