toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Lagring og utskrift

Tasteveiledning Word 2007 del 4, av Svein Sando 2010

Åpne, lukke og lagre filer i Word

En tekst er ikke sikret for senere bruk før den er tatt vare på (lagret) som fil på maskinens harddisk (normalt benevnt C: i filbehandleren/utforsker i Windows), på en diskett (A:) (hvis noen har slikt lenger), på en minnepinne, på en ekstern harddisk eller på en annen harddisk liggende på et datanettverk man måtte være tilkoblet. En tekst som allerede er lagret kan tas fram igjen og arbeides videre med. Da må man åpne filen. I Word skjer dette slik:

  1. Åpne fil gjøres ved å velge Office-knapp | Åpne fra menyen.
  2. Lukke fil gjøres ved å velge Office-knapp | Lukk fra menyen.
  3. Lagre fil som ikke er lagret før gjøres ved å velge Office-knapp | Lagre fra menyen. Man får så en dialogboks der mappe må velges og filnavn oppgis. Word gir selv filen endelsen .docx dersom man bruker standardvalget. Word foreslår også et filnavn ut fra de første ordene i teksten som skal lagres.
  4. Lagre fil som finnes fra før gjøres på samme måte som å lagre en ny fil, men man forutsetter at filnavnet er som tidligere angitt og den nye utgaven av teksten skrives over den gamle. Hurtigtast: Ctrl+S (anbefales lært).
  5. Lagre fil med nytt navn gjøres ved å velge Office-knapp | Lagre som fra menyen (eller tasten ?F12?). Man kan godt bruke "Lagre som" ved først gangs lagring også. Uansett er det samme skjema som kommer opp:

Filtype sier noe om den måten Word lagrer dokumentet på. Den foreslår at den lagres på den måten som er standard for den versjonen av Word man bruker. På bildet over vises det ved at den kalles "Word-dokument (*.docx)". Lagrer man dokumentet uten å endre på Filtype, får filen endelsen .docx .

Dersom du fra filutforskeren klikker på en fil med denne endelsen, vil Word startes automatisk fordi man knytter slike filer nettopp til Word. Dette er greit, og dersom du ikke har gode grunner for å gjøre noe annet, lar du dette valget stå.

La oss derfor se litt på gode grunner for å velge noe annet. En slik grunn kan være at du skal gi dokumentet ditt videre til en som har en versjon av Word som er eldre enn den du bruker selv. Da må du lagre dokumentet i en versjon som dette eldre programmet kan lese - normalt .doc. Man kan alltid ta hensyn til fortiden når man lager et dataprogram, men ikke til en ukjent framtid. Derfor kan du velge ulike filtyper ved å bla med pilen til høyre i boksen "Filtype". Her vil du finne ikke bare eldre versjoner av Word, men også andre tekstbehandlingsprogram. Dette er nyttig kunnskap dersom man skal dele dokumenter med andre som ikke har samme tekstbehandlingsprogram.

Det er særlig en filtype som er nyttig å vite om, og det er Rikt tekstformat. Denne filtypen skal ha endelsen .rtf i filnavnet. Dette er en standardisert måte å ta vare på all informasjon om formatering av teksten mm. Den er også nyttig med tanke på å unngå å spre en type virus som ellers kan knytte seg til Word-filer. Words .doc og .docx-filer tillater nemlig at det lagres såkalte makroer i dokumentet. En makro er et lite program som kan utføre en del nyttig ting, men noen har sett sitt snitt til å utforme disse som viruser. Ved å overføre Word-filene som .rtf unngår man den risikoen. Det finnes andre filformater som virus heller ikke "biter" på, men .rtf bevarer så godt som all formatering du måtte ha lagt i teksten din, og det er en fordel. .pdf kan imidlertid være et godt alternativ til .rtf, særlig hvis du har mye grafikk i dokumentet.

Utskrift (normalt på papir)

Det er to måter å skrive ut en Word-tekst på: (Forhåndsvisning ok for regnskogenes del!)

  1. Velg Office-knappen | Skriv ut i menyen. Her får du opp en dialogboks hvor du kan endre på noen ting, for eksempel hvor mange eksemplarer du skal ha. Normalt behøver du bare klikke på "Ok"-knappen.

  2. Hurtigtast Ctrl+P

Marger

I noen tilfeller ønsker man en god og bred marg som man for eksempel kan bruke til notater eller kommentarer. Margene endres ved å velge Sideoppsett | Marger fra menyen.

Valget Sideoppsett | Størrelse i menyen gjør at man kan velge papirstørrelse. Sideoppsett | Retning gir en mulighet for å velge mellom stående (portrett) eller liggende (landskap) format.


Denne artikkelen er vist 7460 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3220.jpg

I dag 690 treff på nonaliud, og 2601377 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Lagring og utskrift (4). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=292&nid=1