toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Tekstbokser, tabeller og bilder

Tekstbokser, tabeller og bilder behandles samlet, fordi de har det til felles at de alle er frittstående, flytende elementer i forhold til teksten i et Word-dokument ellers. Derfor må vi først se litt på flytende bokser generelt.

Flytende bokser

Dette eksempelet på bruk av de tre bokstypene illustrer det meste. Les gjerne teksten her også, den sier en del.

Det er litt forskjellig hvordan de tre bokstypene kan forholde seg til andre elementer og tekst, og vi skal se på hvordan dette kan velges for hver av typene:

Tabell

Her gis det egentlig bare to valg i forhold til tekst, enten "ingen" (bryting) som det heter (rød pil i bildet nedenfor), altså at tabellen opptar en hel tekstlinje og "henger" på den, men skyver annen tekst til side, eller at tekst kan legge seg rundt tabellen. Tabellen er således den minst "frie" av de tre bokstypene. Valget gjøres ved først å klikke i tabellen for å aktivisere noen egne tabellmenyer, og så: Tabellverktøy | Oppsett | Tabell | Egenskaper. Da kommer dette skjemaet fram:

Bilde

Nå gis det langt flere muligheter, som bildet nedenfor viser. Man kommer til denne menyen ved å klikke på bildet for å få fram valgene: Bildeverktøy | Format | Tekstbryting.

Tekstboks

Dette gjøres helt likt som bilde, nemlig klikke på tekstboksen for å få fram Tekstboksverktøy | Format | Tekstbryting.

Flytte boksen

En boks kan flyttes ved å klikke på den ved å ta tak i det tilhørende trådkorset, og så trykke venstre musetast ned og så dra boksen dit man vil ha den. Trådkorset kommer fram på ulike måter for de tre bokstypene:

  • Tekstboks: beveg musa til en av kantene av boksen.
  • Bilde: vises hele tiden etter at bildet er klikket på.
  • Tabell: vises øverst i venstre tabellhjørne etter at tabellen er klikket på:

Nedenfor følger mer om innholdet i de enkelte bokstypene.

Tabeller

Tabell anbefales for å ordne stoff som skal stå pent og pyntelig i kolonner og rader. Bruk tabell framfor tabulator eller mange mellomrom. Å taste mer enn ett mellomrom mellom to ord er uhensiktsmessig og kan i noen tilfeller også føre til underlige resultater ved utskrift og dersom andre overtar fila eller deler av den. Linjene i tabellen kan gjøres usynlig om man ønsker det.

Her er en enkel tabell

Denne er brukt for å plassere to tekstbiter ved siden av hverandre på en kontrollert måte.

Å starte en tabell gjør du ved å velge Sett inn | Tabell fra menyen. Da får du opp denne boksen:

Ved bare å bevege musa innenfor rutenettet, får du fram det oransje som gjør at lett kan velge antall kolonner (viktig valg) og linjer (nesten helt uviktig). Det viktigste å oppgi her er antall kolonner, mens antall rader er nesten uvesentlig fordi det er svært lett å legge til nye rader underveis. Det er i etterkant mulig å både legge til og fjerne både rader og kolonner.

For å skrive inn tekst i en tabell peker du med musa på den cellen (firkanten) du vil ha tekst inn i og så klikker med venstre musetast. Er du først inne i tabellen, går du neste celle, dvs mot høyre, med Tab-tasten (til venstre for Q). Du kan også bruke piltastene. Innenfor en celle virker stort sett alt som virker ellers i Word.

Ny rad setter du inn ved å plassere markøren i nederste rad i cellen lengst til høyre. Trykk så tab-tasten.

Det er mye du kan gjøre med en tabell. Dersom du er i tabellen med markøren, vil du få tabellverktøyet Utforming:

og Oppsett

Det meste er selvinstruerende her. Klikk og prøv hva som skjer og hvilke muligheter som gis. Tabellens utseende styres av Utforming | Tabellstiler. Som det allerede antydes i menylinja, finnes det flere forhåndsdefinerte utforminger, men man kan tilpasse og utforme utseende helt selv også. Det viktigste verktøyet i så måte er kanskje Kantlinjer der man bestemmer omrammingen av cellene. Dette kan justeres på enkeltcellenivå om ønskelig.

Bilde

Et bilde kan settes inn i dokumentet ved Sett inn | Bilde. Man får så opp Utforskeren slik at man kan finne fram til det ønske bildet fra den datamaskinen man arbeider på. Litt avhengig av hvilke egenskaper bildet har, vil bildet legge seg inn i teksten med enten en størrelse som allerede er bestemt i billedfila, eller tilpasset tekstsiden og marger. Uansett vil det være 9 markørker på bildet som gjør forskjellige ting, slik bildet nedenfor viser:

Ved å ta tak i en av disse markørene med musa og så venstreklikke og holde nede, kan du vri bildet (rotere rundt sentrum), strekke det (anbefales normalt at man IKKE gjør) eller endre størrelsen (skalére) og samtidig beholde det samme forholdet mellom lengde og høyde. Det siste er antagelig det viktigste å gjøre, samt kanskje flytte det på siden, men det bruker du trådkorset til (se lenger opp i denne teksten).

Også for bilde gis det en rekke valgmuligheter og verktøy som du finner i Bildeverktøy | Format etter å ha klikket på bildet. Her vil jeg nevne særskilt det å kunne legge en ramme rundt bildet. Det gjør man med kantlinje-verktøyet, som er vist til med rød pil nedenfor:

Tekstboks

Tekstboks settes inn ved Sett inn | Tekstboks. Om flyten av tekstboksen er det viktigste sagt øverst her. Ellers er tekstboksen som et eget skrivevindu der du gjør som ellers i Word. Tekstboksen kan inneholde tabeller og bilder også. Når man redigerer på en tekstboks, får man også opp åtte av de samme markørene som ved bilde, der man kan endre størrelsen på boksen:


Denne artikkelen er vist 7199 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 641 treff på nonaliud, og 2601328 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Tekstbokser, tabeller og bilder (7). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=295&nid=1