toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word

Nummerert liste og punktliste

Word er god på å lage nummererte avsnitt med nummeret hengende på "utsiden" av teksten til venstre:

  1. Dette er første avsnitt. Hvis vi skriver en del tekst her slik at det blir mer enn en hel linje, vil vi se at neste linje begynner rett under der første tegnet etter 1-tallet startet, og altså ikke helt til venstre der 1-tallet selv står. Dette kalles ?hengende innrykk?.
  2. Dette er andre.
  3. Og dette er tredje.

Tilsvarende kan den lage lister med kuler i stedet for tall:

  • Dette er en såkalt punktliste, også kalt ?kuleliste? av noen. Denne bruker også hengende innrykk.
  • Den gir deg et punkt eller kule til venstre for hvert nytt avsnitt.
  • Man kan til en viss grad velge utseendet på kula.

Alt dette ordnes fra Hjem | Avsnitt-menyen:

Markér de avsnittene som skal ordnes slik. Klikk på nummerknappen eller punktlisteknappen og nummer eller punkter settes inn. Man kan også klikke på en av knappene i det man skal starte å skrive en slik liste. Ved hvert nytt avsnitt (dvs når du trykker Enter-tasten) starter det så med nummer eller punkt. Dette fortsetter helt til du igjen klikker knappen ut.

Knappene viser også alternative punkter og nummereringsmåter, samt hvor nummereringen skal starte.

Her er det også en knapp for mer komplekse listemåter, slik bildet nedenfor viser. Lista kan ha flere nivåer. Da vil de ulike nivåene kunne ha ulike punkter eller nummereringer. Ikke uvanlig er såkalt hierarkisk nummerering slik vist på bildet. Man endrer på et nivå ved å markere avsnittet og så trykke tabulator for å senke nivået, eller Shift+tabulator for å heve det. Man kan også bruke innrykk-knappene som ligger rett til høyre for listeknappene.

Innrykk av tekst

Bildet under viser tekst som er markert og innrykket i forhold til det som ikke er markert. Det er de to knappene som er markert med pilene som utfører slike innrykk. Tasten til høyre av de to rykker teksten mot høyre, den andre mot venstre.

Man kan for så vidt få til det samme, og med langt større grad av valgfrihet med innrykk og plassering, ved å velge tekstboks og plassere den teksten som skal forskyves i tekstboksen. Men siden tekstboksen svever fritt i forhold til hovedteksten, kan den friheten også være en ulempe straks man begynner å rette på teksten foran tekstboksen.

Topptekst og bunntekst

Topptekst og bunntekst er som navnet sier en tekst som skrives ut på papirets topp og bunn. Den gjøres normalt lik for hver side. Toppteksten brukes gjerne til dokumentets tittel o.l., mens bunnteksten kan brukes tradisjonelt til sidetall, dato mm. Topptekst settes inn ved Sett inn | Topptekst (og tilsvarende for bunntekst):

Det finnes flere "ferdige" topp- og bunntekster å velge blant, men kan selvsagt også bygge den opp helt selv, eller ta utgangspunktet i en ferdig topptekst og endre på den. Allerede eksisterende topptekst (eller bunntekst) redigeres ved å bruke samme knapp. Når man redigerer i en topptekst har man ikke tilgang til resten av dokumentet. For å avslutte topptekstredigeringen og vende tilbake til hovedteksten må man bruke knappen som er vist nedenfor:

Datering og paginering

Det er en god vane at alle tekster skal dateres og ha sidetall (paginering). Da ser man raskt når teksten man har for hånden ble skrevet i sist og på hvilken side man er. Det siste er viktig straks det blir flere sider og man har behov for å henvise til bestemte deler av teksten. Topptekst eller bunntekst kan brukes til begge deler, og det kan automatiseres slik at man slipper å tenke noe mer på at dette skal gjøres på en riktig og ryddig måte.

Datering (dato og gjerne også klokkeslett) kan ordnes fra menyen Sett inn | Dato og klokkeslett. Nedenfor har jeg først åpnet toppteksten, og så klikket på symbolet for Dato og klokkeslett. Jeg får opp en dialogboks som viser meg ulike dateringsformater. For at datoen skal endre seg hver gang man lagrer dokumentet, må man også huke av for "Automatisk oppdatering" (forhåndsvalgt).

Sidetall kan ordnes enklest fra menyen Sett inn | Sidetall. Det gis flere forslag til hvordan dette skal plasseres og se ut:


Denne artikkelen er vist 7546 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3155.jpg

I dag 676 treff på nonaliud, og 2601363 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=296&nid=1