toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Stavekontroll, rettelser og merknader

Stavekontroll

Stavekontroll er en funksjon mange Word-brukere har oppdaget. Den viser seg fram ved å sette røde krøllstreker under ord den ikke har i sin ordliste. I Word 97 må den få vite hvilket språk som brukes. I Word 2000 og nyere prøver den å finne ut det selv ut fra sammenhengen, men man kan også ta en tekstbit og spesifikt angi språket. Den lille teksten nedenfor er markert som norsk (bokmål). Derfor setter den streker under engelske ord:

At det engelske ord "is" ikke understreket skyldes selvfølgelig at ?is? også er et korrekt skrevet ord på norsk.

Hva gjør vi med et ord som er markert som feilskrevet? Vi klikker på ordet med høyre musetast. Da får vi opp en liten meny:

Den øverste røde pila vise hvordan ordet burde vært skrevet. Klikk på den stavemåten som skal erstatte feilskriften. Dersom de forslagene som kommer opp ikke passer, og du samtidig mener at ordet er korrekt skrevet, da finnes ikke det ordet i Words orddatabase ennå. Men du kan legge det inn slik at den husker det til neste gang. Klikk da på "Legg til i ordliste".

Rød krøllstrek under ord viser antatt stavefeil. Grønn krøllstrek viser antatt grammatikalsk feil:

Den sier altså at det ikke skal være mellomrom foran punktumet, og gir en muligheten or å rette det direkte. Du kan også be om at man overser slike feil i den setningen.

Merknader og rettelser

Det hender man sender en tekst til en annen for å få kommentarer og merknader på innholdet eller for å se etter skrivefeil. Word gir muligheter for å gjøre dette elektronisk på en elegant måte.

Merknader

Merknad settes inn hvor som helst i teksten ved å velge Se gjennom | Ny merknad fra menyen.

Da markeres teksten man er på og det åpnes en redigeringsboble utenfor høyre marg. Min signatur (satt inn grunninnstillingene til programmet) settes automatisk inn slik at det skjelnes mellom eventuelle flere som legger inn merknader i samme tekst. Man ser av bildet at det også finnes knapper her for å fjerne en merknad m.v.

Fordelen ved å bruke merknad framfor for eksempel å kommentere ved å skrive en kommentar direkte i teksten med avvikende farge, kursiv e.l., er at den opprinnelige formateringen ikke endres. Man kan dermed fortsatt henvise til side 12, linje 7 i teksten, og den er på samme sted samme hvor mange kommentarer man har lagt inn. Plassering av bilder, tabeller, tekstbokser påvirkes heller ikke.

Registrere og behandle foreslåtte endringer

Hvis man vil foreslå endring i en tekst, kan det være en fordel om den opprinnelige teksten blir stående. Det er flere grunner for at dette er lurt framfor bare å endre teksten.

  • Lett å se hvor det er rettet i teksten.
  • Lett å se hvordan den rettede teksten var.

Word ordner alt dette for oss på en elegant og enkel måte. Dersom du skal gjøre endringer i tekst og vil la dette "spores", som det heter, da klikker du Se gjennom | Spor endringer. Så lenge "Spor endringer" er slått på, vil ALT du gjør av endinger i teksten framstå med avvikende farge samtidig som den opprinnelige teksten vises:

Den som får en slik tilbake og skal ta stilling til alle endringene, gjør det ved å høyreklikke en endring. Man får da opp et valg om godta eller forkaste endringen. Godtar man, rettes teksten umiddelbart i samsvar med rettelsen og den framstår som vanlig tekst.

I menyens Se gjennom | Endringer kan man godta eller forkaste alle endringer samlet for hele dokumentet, samt taster som flytter en automatisk til naboendringen framfor å gjøre det visuelt og med å klikke på endringen.


Denne artikkelen er vist 7215 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 548 treff på nonaliud, og 2601235 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Stavekontroll, rettelser og merknader (9). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=297&nid=1