toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Visningsmåter

Det er flere måter å vise dokumentet på når du redigerer i det. Nederst mot høyre finner du disse fem små ikonene som gir deg valg av visningsmåte, regnet opp fra venstre mot høyre:

  1. Utskriftsoppsett. (Standardvalget)
  2. Fullskjermslesning
  3. Weboppsett
  4. Disposisjon
  5. Kladd

Utskriftsoppsett er greit for vanlig redigering, og "kladd" også. Men la oss se litt nærmere på "Disposisjon".

Disposisjonsvisning

Disposisjonsvisning virker merkelig første gang man tar det fram. Arbeider man med store dokumenter er dette imidlertid en meget nyttig visningsmåte når man skal se på og kanskje endre på helheten i et dokument. For at dette skal fungere bra, er man imidlertid nødt til å bruke Stiler når man skriver overskrifter, og velge slike fra et stilgalleri. Her er et eksempel på et langt dokument åpnet i disposisjonsvisning og gjort et par valg der:

Jeg har valgt "Nivå 4" på "Vis nivå" og jeg har huket bort haken ved "Vis tekstformatering". Jeg får da en kompakt tekst som viser meg alle overskriftene skrevet med nivå 1, 2, 3 og 4. (Nivåene er bestemt i stilen for overskrifter. "Overskrift 1" betyr normalt overskrift på nivå 1, osv.). Da ser jeg at dokumentet starter med en overskrft på nivå 1: "Tasteveiledning Word 2000", så følger en overskrift "Menyer og knapper i Word" på nivå 2, og "Menylinjen" på nivå 3. Hvor langt tekstene er rykket mot høyre angir nivåene slik at det høyeste nivået starter lengst til venstre.

Den første nytten jeg har av dette, er at jeg raskt kan se samtlige overskrifter i hele dokumentet, og bare de. Med "Vis nivå" kan jeg velge hvor mange nivåer dypt jeg vi se overskriftene. Velger jeg "Nivå 2" ser det slik ut:

Bortsett fra den første overskriften på nivå 1, vises nå bare nivå 2-overskriftene.

Den første nytten var altså oversikten. Den andre nytten er at hvis jeg vil flytte et helt kapittel, eller delkapittel, kan jeg gjøre det elegant og kontrollert herfra ved at jeg tar tak med musa i +-tegnet foran kapitlet og så dra det dit jeg vil og når jeg slipper musetasten, flytter overskriften og alt som ligger under denne overskriften med, underkapitler inkludert. På denne måten er det enkelt å reorganisere en større tekst.

Men det er mer. Man kan også herfra enkelt endre nivåene på en overskrift (og de under):

Her har jeg først klikket på ønsket overskrift ("Menylinjen") og så på den grønne pilen utenfor nivåinnstilleren. For hvert klikk synker nivået (større nummer). Det finnes en motsatt pil på den andre siden som hever nivået. Man kan også bruk Tab-tasten og Shift+Tab-tasten til det samme. Tab senker. Formateringen følger etter, selv om jeg har slått av det i denne visningen. Men slår man på Formateringsvisning, ser denne prosessen slik ut:

La oss gå enda et skritt videre og bruke (automatisk) hierarkisk nummerering av kapitlene. Det gjør vi ved å peke på en overskrift og så gå til Hjem | Avsnitt og så klikke på ikonet for "Liste med flere nivåer", og derfra velge slik som i bildet nedenfor. Da legges hierarkiske nummer til overskriftene, nummerert automatisk fortløpende og i henhold til nivået og plasseringen. Dvs. at hvis vi endrer et nivå på en overskrift eller flytter kapitlet, så justeres automatisk nummereringen.

Tatt opp i disposisjonsvisning og med noen av overskriftene endret nivå for illustrasjonens skyld, ser det slik ut:

Jeg vil imidlertid ikke anbefale å bruke så mange nivåer som her illustrert (fem). En gjengs anbefaling er at inntil tre nivåer er passende. Logikken er imidlertid at noe skal være et undernivå dersom det i sin helhet inngår som et delaspekt av nivået over. Behovet for overskrifter er for å lette leseren å finne fram i teksten og samtidig angi hva innholdet er. Skifte av tema vil normalt også medføre ny overskrift dersom det nye temaet ikke passer inn under overskriften.


This article is shown 5931 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2597.jpg

I dag 109 treff på nonaliud, og 2315126 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2020). Visningsmåter (10). Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 28.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=298&nid=1&eng=1