toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Piagetinspirerte religionspsykologer om barns religiøse utvikling

Satt opp av Svein Sando

Omtrentlig alder E. Harms
(40-tallet)
R. Goldman
(60-tallet)
J. Fowler
(80-tallet)

0-3

   

Udifferensiert tro

Opplevelser av tillitt, trøst, kjærlighet og håp – eller det motsatte

3-6
4-7
3-7

Eventyrstadiet

Følelsene viktige

Intuitiv relg. tenkning

Relg. vokabular uten substans. Springende, usystematisk, fragmentarisk

Intuitiv-projektiv tro

Projiserer tanker og følelser over på situasjoner i nærmiljøet

7-12
8-12
7-12

Realistiske

Gud er moralens vokter

Konkret relg. tenkning

Tolker bibelfortellinger konkret. Ser ikke det symbolske i tekstene.

Mytisk-bokstavelig tro

Spenning mellom konkret virkelighetsnært og indre fantasiverden. Tro tolkes gjerne bokstavelig.

13-
13-
12-18-

Det individuelle

Egne gudsforestillinger. Selvstendighet vs relg.

Abstrakt relg. tenkning

Personlige stadium

Forenende konvensjonell tro


Avhengig av andres forventninger, men søker også å forene ulike synspunkter i ett system

Livslang eller aldri fullført

   

Individual-reflekterende tro

Selvstendig konstruksjon av tro og bevissthet om dette. Står til ansvar for det man tror.

     

Paradoksal-konsoliderende tro

Erkjennelsen av sannhet får et paradoksalt preg ut fra stadig refleksjon over fortiden og dets erfaringer.

Svært sjelden

   

Universaliserende tro.

Identifikasjon med menneskeheten og en universell medfølelse på tvers av konvensjoner og gruppeinteresser.

 


Denne artikkelen er vist 9432 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3997.jpg

I dag 554 treff på nonaliud, og 2601241 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2002 ca.). Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religiøse utvikling. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=3&nid=1


Valid HTML 4.01!