toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Piagetinspirerte religionspsykologer om barns religiøse utvikling

Satt opp av Svein Sando

Omtrentlig alder E. Harms
(40-tallet)
R. Goldman
(60-tallet)
J. Fowler
(80-tallet)

0-3

   

Udifferensiert tro

Opplevelser av tillitt, trøst, kjærlighet og håp – eller det motsatte

3-6
4-7
3-7

Eventyrstadiet

Følelsene viktige

Intuitiv relg. tenkning

Relg. vokabular uten substans. Springende, usystematisk, fragmentarisk

Intuitiv-projektiv tro

Projiserer tanker og følelser over på situasjoner i nærmiljøet

7-12
8-12
7-12

Realistiske

Gud er moralens vokter

Konkret relg. tenkning

Tolker bibelfortellinger konkret. Ser ikke det symbolske i tekstene.

Mytisk-bokstavelig tro

Spenning mellom konkret virkelighetsnært og indre fantasiverden. Tro tolkes gjerne bokstavelig.

13-
13-
12-18-

Det individuelle

Egne gudsforestillinger. Selvstendighet vs relg.

Abstrakt relg. tenkning

Personlige stadium

Forenende konvensjonell tro


Avhengig av andres forventninger, men søker også å forene ulike synspunkter i ett system

Livslang eller aldri fullført

   

Individual-reflekterende tro

Selvstendig konstruksjon av tro og bevissthet om dette. Står til ansvar for det man tror.

     

Paradoksal-konsoliderende tro

Erkjennelsen av sannhet får et paradoksalt preg ut fra stadig refleksjon over fortiden og dets erfaringer.

Svært sjelden

   

Universaliserende tro.

Identifikasjon med menneskeheten og en universell medfølelse på tvers av konvensjoner og gruppeinteresser.

 


This article is shown 9033 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 2442 treff på nonaliud, og 2522857 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 389 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2002 ca.). Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religiøse utvikling. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 27.01.2022 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=3&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!