toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Tiden

Into: "Hvilken dag er det i dag?"

Tid er antagelig det mest fundamentale med vår virkelighet, som styrer alt, i universet, i tankene, fra dagliglivets trivialiteter til i religionenes og livsynenes store overbygninger. Vi er alle preget av tiden, er nødt til å forholde seg til den nærmest konstant, og samtidig vet vi egentlig ikke hva tid egentlig er. I det meste må vi bare ta den for gitt og innrette oss etter den, bergene den nøyaktig når vi trenger det, stole på dens standhaftighet og trofasthet at den alltid flyter som den alltid har gjort, samtidig som tid er dette gåtefulle noe som driver det hele. Med andre ord - noe å undres over hele livet.


Denne artikkelen er vist 4865 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 95 treff på nonaliud, og 2366789 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Tiden. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 26.01.2021 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=310&nid=1