toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Tiden

Into: "Hvilken dag er det i dag?"

Tid er antagelig det mest fundamentale med vår virkelighet, som styrer alt, i universet, i tankene, fra dagliglivets trivialiteter til i religionenes og livsynenes store overbygninger. Vi er alle preget av tiden, er nødt til å forholde seg til den nærmest konstant, og samtidig vet vi egentlig ikke hva tid egentlig er. I det meste må vi bare ta den for gitt og innrette oss etter den, bergene den nøyaktig når vi trenger det, stole på dens standhaftighet og trofasthet at den alltid flyter som den alltid har gjort, samtidig som tid er dette gåtefulle noe som driver det hele. Med andre ord - noe å undres over hele livet.


This article is shown 4671 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 145 treff på nonaliud, og 2315162 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2010). Tiden. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 28.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=310&nid=1&eng=1