toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Aristoteles-sitater

Dydsetikk vs. konsekvensetikk

Til tross for at aristotelisk dydsetikk er en type teleologisk etikk, som også konsevensetikken er, så går Aristoteles opp et skille i dette sitatet:

While Moral Virtue enables us to achieve the end, Prudence makes us adopt the right means to the end." (NE VI.xiii.7 1145a5)

Oversatt: Mens de etiske dyder gjør oss i stand til å nå målet, er det phronesis som gjør oss i stand til å ta i bruk de riktige midlene for å nå målet.

Kommentar: De etiske dydene (ethikæs aretæs) er slike som har tilhørende laster, som må anvendes kontekstuelt, og der dyden befinner seg i en balanse mellom lastene (Gottlieb, 2009). Phronesis tilhører derimot de intellektuelle dydene (sammen med episteme og techne?) og sophia (visdom) som ikke har laster som balanserer dem. Mens de etiske dydene er midlene til å oppnå noe, er det phronesis (og sophia) som velger og styrer de etiske dydene. Slik sett gir Aristoteles her et argument for at konsekvensetikken må forvaltes av dydsetikken slik at målet ikke helliger middelet, altså noe av den samme funksjonen som moderne pliktetikk, f.kes. iform av menneskerettighetene, også påser at konsekvensetikken ikke går over lik.

Referanser

Tekstsitatene er hentet fra H. Rackhams oversettelse av Aristoteles Nikomakiske etikk, første gang utgitt i 1926, Harvard University Press. Min utgave er et opptrykk i 1994 av revidert utgave 1934.

Aristotle / Rackham, H. (1934). Nicomachean Ethics. Cambridge MA: Harvard University Press.

Gottlieb, P. (2009). The Virtue of Aristotle's Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.


Denne artikkelen er vist 513 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3143.jpg

I dag 113 treff på nonaliud, og 2366807 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2020). Aristoteles-sitater. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 26.01.2021 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=332&nid=1