toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Aristoteles-sitater

Dydsetikk vs. konsekvensetikk

Til tross for at aristotelisk dydsetikk er en type teleologisk etikk, som også konsevensetikken er, så går Aristoteles opp et skille i dette sitatet:

While Moral Virtue enables us to achieve the end, Prudence makes us adopt the right means to the end." (NE VI.xiii.7 1145a5)

Oversatt: Mens de etiske dyder gjør oss i stand til å nå målet, er det phronesis som gjør oss i stand til å ta i bruk de riktige midlene for å nå målet.

Kommentar: De etiske dydene (ethikæs aretæs) er slike som har tilhørende laster, som må anvendes kontekstuelt, og der dyden befinner seg i en balanse mellom lastene (Gottlieb, 2009). Phronesis tilhører derimot de intellektuelle dydene (sammen med episteme og techne?) og sophia (visdom) som ikke har laster som balanserer dem. Mens de etiske dydene er midlene til å oppnå noe, er det phronesis (og sophia) som velger og styrer de etiske dydene. Slik sett gir Aristoteles her et argument for at konsekvensetikken må forvaltes av dydsetikken slik at målet ikke helliger middelet, altså noe av den samme funksjonen som moderne pliktetikk, f.kes. iform av menneskerettighetene, også påser at konsekvensetikken ikke går over lik.

Referanser

Tekstsitatene er hentet fra H. Rackhams oversettelse av Aristoteles Nikomakiske etikk, første gang utgitt i 1926, Harvard University Press. Min utgave er et opptrykk i 1994 av revidert utgave 1934.

Aristotle / Rackham, H. (1934). Nicomachean Ethics. Cambridge MA: Harvard University Press.

Gottlieb, P. (2009). The Virtue of Aristotle's Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.


This article is shown 321 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1217.jpg

I dag 404 treff på nonaliud, og 2314012 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2020). Aristoteles-sitater. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 23.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=332&nid=1&eng=1