toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Stigmata, sårmerker

"Kroppsmerker. Dette kan også være en ikke-kristent fenomen, men blant kristne daterer det seg tilbake til sen middelalder, til tross for at det henvises til Gal.6.17. Stigmata ble mottatt på hender, føtter, siden, skulder, bryst eller ryggen, og ble regnet som synlige tegn på deltagelse i Kristi lidelser. Enten de er synlige eller usynlige, er det snakk om smerter, av og til fulgt av plager som lammelse eller blindhet uten naturlige årsaker, og nesten totalt fravære av mat eller søvn. Stigmata rapporteres å ikke kunne behandles, at blødninger skjer periodisk, særlig i tilknytning høytider eller [hellige] perioder, at de er overnaturlige, selvpåført og kan representere ond så vel som mystisk kontemplasjon. De oppstår ut fra ekstase, som kan bety svakhet; de kan opptre før eller etter åpenbaringer, og på de som er mindre fromme eller mindre moralske opptrer de noen ganger ufullstendig. På grunn avkoblingen til Kristi lidelse, er man også opptatt av plassering og utforming. Den romersk katolske kirke synes å være litt varsomme overfor stigmata og de har aldri vært årsak til kanonisering (helgenkåring). Frans av Assisi, Catharina av Sienna, Teresa av Avila og Julian av Norwicj er velkjente eksempler på slike som har hatt erfaringer me stigmata, men antallet tilfeller er stort og omfatter i særlig grad kvinner. Kirkesamfunn andre enn Den romersk katolske har ikke dette fenomenet, selv om de ikke er ukjent med lignende manifestasjoner."
(C.G.Thorne jr. i J.D.Douglas (ed.): The New International Dictinary of the Christian Church, Zondervan, Michigan, 1978, s.932, min oversettelse.)

Lenker til stigmata

Antatt faglig gode artikler

Encyclopædia Britannica
Catholic Encyclopædia
A history of stigmata (Genevieve Thiers)

Mer spekulative sider

Ellie Crystal


Denne artikkelen er vist 9316 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2597.jpg

I dag 155 treff på nonaliud, og 2446910 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 387 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2021). Stigmata. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 05.08.2021 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=40&nid=1


Valid HTML 4.01!