toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Stigmata, sårmerker

"Kroppsmerker. Dette kan også være en ikke-kristent fenomen, men blant kristne daterer det seg tilbake til sen middelalder, til tross for at det henvises til Gal.6.17. Stigmata ble mottatt på hender, føtter, siden, skulder, bryst eller ryggen, og ble regnet som synlige tegn på deltagelse i Kristi lidelser. Enten de er synlige eller usynlige, er det snakk om smerter, av og til fulgt av plager som lammelse eller blindhet uten naturlige årsaker, og nesten totalt fravære av mat eller søvn. Stigmata rapporteres å ikke kunne behandles, at blødninger skjer periodisk, særlig i tilknytning høytider eller [hellige] perioder, at de er overnaturlige, selvpåført og kan representere ond så vel som mystisk kontemplasjon. De oppstår ut fra ekstase, som kan bety svakhet; de kan opptre før eller etter åpenbaringer, og på de som er mindre fromme eller mindre moralske opptrer de noen ganger ufullstendig. På grunn avkoblingen til Kristi lidelse, er man også opptatt av plassering og utforming. Den romersk katolske kirke synes å være litt varsomme overfor stigmata og de har aldri vært årsak til kanonisering (helgenkåring). Frans av Assisi, Catharina av Sienna, Teresa av Avila og Julian av Norwicj er velkjente eksempler på slike som har hatt erfaringer me stigmata, men antallet tilfeller er stort og omfatter i særlig grad kvinner. Kirkesamfunn andre enn Den romersk katolske har ikke dette fenomenet, selv om de ikke er ukjent med lignende manifestasjoner."
(C.G.Thorne jr. i J.D.Douglas (ed.): The New International Dictinary of the Christian Church, Zondervan, Michigan, 1978, s.932, min oversettelse.)

Lenker til stigmata

Antatt faglig gode artikler

Encyclopædia Britannica
Catholic Encyclopædia
A history of stigmata (Genevieve Thiers)

Mer spekulative sider

Ellie Crystal


This article is shown 8784 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 176 treff på nonaliud, og 2330291 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2020). Stigmata. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 28.10.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=40&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!