toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

"Lære med lek og lyst"

I skriftet "Til rådsherrene i Tysklands byer om at de skal opprettholde og underholde kristelige skoler" finner vi dette utsagnet av Martin Luther fra 1524:

Ungdommen har trang til å slå seg løs og springe eller stadig ha noe å drive på med som de har lyst og glede av, og dette må vi ikke hindre dem i. Det ville ikke være bra om man gjorde det. Hvorfor skulle man da ikke opprette skoler og gi dem slik kunnskaper som jeg har nevnt? Ved Guds nåde er det jo lagt slik til rette at barna kan lære med lek og lyst, enten det er språk eller historie eller andre fag! Og nå er ikke våre skoler lenger et slikt helvete eller en skjærsild som før, der vi ble pint og plaget når vi skulle bøye substantiv og verb, og likevel ikke lærte det grann av all julingen som fikk oss til å skjelve i angst og gråt. Når man bruker så mye tid og strev til å lære barna å spille kort, synge og danse, hvorfor bruker man da ikke like mye tid til å lære dem å lese og gi dem andre kunnskaper mens de ennå er unge og ledige og har lyst til det?

Jeg for min del vil si: Hvis jeg hadde barn, og hvis jeg var i stand til det, skulle de sannelig ikke bare lære språk og historie, men også sang og musikk foruten hele matematikken. For er ikke alt dette den rene lek for barn? Før i tiden oppdrog grekerne sine barn i disse fag. På den måten ble det ualminnelige dyktige folk av dem, vel skikket til alt mulig. Ja, jeg beklager nå at jeg ikke har lest mer litteratur og historie, og at ingen har undervist meg i dette.

Martin Luther (1483-1546) i "Til rådsherrene i Tysklands byer" (1524). Sitert etter Martin Luther. Verker i utvalg IV, Gyldendal Norsk Forlag A/S 1981, s.51. Oversatt av O.H.


This article is shown 8235 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3997.jpg

I dag 24 treff på nonaliud, og 2313222 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2002 ca.). Luther om lek og undervisning. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 22.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=5&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!