toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Yrkesetikk

Strategier ved samvittighetskvaler i yrkesutøvelsen

1 - Sivil ulydighet

Man velger å følge sin samvittighet som er i konflikt med det som man pålegges i yrkesutøvelsen. Hva en konflikt vil føre til, avhenger av det man kalle diskresjonsstrategier ved sivil ulydighet:

1a - Protesthandling

Her søker man å forandre rammevilkårene ved å påvirke beslutningstagere gjennom sivil ulydighet som en symbolhandling, gjerne kombinert med en åpen politisk prosess. Risikoen for oppsigelse er stor.

1b - Forhandling

Her søker man å forbli i posisjonen gjennom forhandlinger eller trusler. Risikoen for oppsigelse avhenger av evnen til å forhandle og den nytteverdi og status vedkommende har overfor arbeidsgiver.

1c - Skjult agenda

Her søker man å opptre som om man er lydig, men i det skjulte handler man etter egen samvittighet.

2 - Lydighet

2a - Selvutslettende

Her handler man i lydighet mot forordringene, men trosser dermed kontinuerlig egen samvittighet.

2b - Lydighet + påvirke rammevilkårene aktivt

Her handler man i lydighet mot forordringene, og trosser dermed kontinuerlig egen samvittighet, men kompenserer for dette ved samtidig å arbeide etter beste evne for å endre forordringene som skaper samvittighetskonflikten.

3 - Oppsigelse

Her teller samvittigheten så sterkt at man sier opp sin stilling. Dermed bryter man verken egen samvittighet eller yrkesforordninger.


Denne artikkelen er vist 9369 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3220.jpg

I dag 582 treff på nonaliud, og 2601269 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Yrkesetikk. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=56&nid=1


Valid HTML 4.01!