toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Yrkesetikk

Strategier ved samvittighetskvaler i yrkesutøvelsen

1 - Sivil ulydighet

Man velger å følge sin samvittighet som er i konflikt med det som man pålegges i yrkesutøvelsen. Hva en konflikt vil føre til, avhenger av det man kalle diskresjonsstrategier ved sivil ulydighet:

1a - Protesthandling

Her søker man å forandre rammevilkårene ved å påvirke beslutningstagere gjennom sivil ulydighet som en symbolhandling, gjerne kombinert med en åpen politisk prosess. Risikoen for oppsigelse er stor.

1b - Forhandling

Her søker man å forbli i posisjonen gjennom forhandlinger eller trusler. Risikoen for oppsigelse avhenger av evnen til å forhandle og den nytteverdi og status vedkommende har overfor arbeidsgiver.

1c - Skjult agenda

Her søker man å opptre som om man er lydig, men i det skjulte handler man etter egen samvittighet.

2 - Lydighet

2a - Selvutslettende

Her handler man i lydighet mot forordringene, men trosser dermed kontinuerlig egen samvittighet.

2b - Lydighet + påvirke rammevilkårene aktivt

Her handler man i lydighet mot forordringene, og trosser dermed kontinuerlig egen samvittighet, men kompenserer for dette ved samtidig å arbeide etter beste evne for å endre forordringene som skaper samvittighetskonflikten.

3 - Oppsigelse

Her teller samvittigheten så sterkt at man sier opp sin stilling. Dermed bryter man verken egen samvittighet eller yrkesforordninger.


This article is shown 7977 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 73 treff på nonaliud, og 2314291 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000). Yrkesetikk. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 25.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=56&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!