toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Hjemmesider og eLæring

Svein Sando, 28.5.01

Hva er en "hjemmeside"?

"Hjemmeside" eller "home page" er av nyordene som er kommet med Internett. For mange er hjemmesider blitt synonymt med et sted der man bretter ut ulike sider av seg selv, sine interesser eller sin familie for all verden, dvs et sted der man gjør det private offentlig. Mange overlesser dette med fancy ting i en ofte smakløs blanding. Heldigvis er det andre måter å lage hjemmesider på, så hvis dette er ditt inntrykk så langt av en hjemmeside på Internett, så legg det til side.

Jeg vi bruke begrepet "hjemmesider" her om en samling nettsider som en person, gruppe, organisasjon, institusjon osv har gjort tilgjengelig på Internett for en større eller mindre del av offentligheten, med den hensikt å meddele et eller annet. I utgangspunktet er hjemmesiden derfor en informasjonskanal, men den kan invitere til svar fra nettbrukerne og slik sett starte en gang en flerveiskommunikasjon. Hjemmesidene vil typisk være den måten en organisasjon vil presentere seg på for offentligheten eller de som anses som "kunder" eller "klienter", dvs overfor relevante brukergrupper.

Bokmålsordboka har følgende definisjon: "sted på Internett der en institusjon, en virksomhet e l presenterer seg". Den er litt smalere enn den jeg presenterte overfor, og er egentlig en nyttig innsnvering. Dvs at hjemmesider er ikke enhver nettside man måtte legge ut, men de sider som bevisst er plaget for å vise seg fram og gi leseren et inntrykk av hvem man er og hva man står for.

Hjemmesider på ulike nivåer i en organisasjon

En hjemmeside brukes på mer enn førstesida ved en institusjon. Nedenfor er vist et eksempel på ulike nivåer av hjemmesider innenfor en større undervisningsinstitusjon. Ved det nederste nivåer på eksempelet mener jeg man ikke kan snakke om en hjemmeside lenger. Man kunne kanskje forventet en hjemmeside om Norsk for førskolelærere, men dette er kun en fagplan og er ikke ment å presentere noe. Dette dokumentet går dypere.

Klikk på lenkene (de blå) og se på eksemplene.

Høgskolen i Telemark

Studiested Bø

Studiested Notodden

Studiested Rauland

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Norsk-seksjonen

Ansatte

Studietilbud

FOU-arbeid

(Førskolelærer Norsk 5vt)

Hjemmesider har ulike funksjoner

I undervisningssammenheng kan en hjemmeside ha flere tenkelige funksjoner (med klikkbare eksempler):

 • Velkomstside som informerer hyggelig og delikat om virksomhetens art, rettet til utenverdenen, altså til verdensvevens ymse brukere. (Finner få gode eksempler blant norske høgskoler, men Bodø er av de bedre.)
 • Veivisere til andre hjemmesider med mer, dvs menyer.
 • Statisk informasjon om virksomhetens art, kurstilbud, fagprofil, personell, timeplaner, osv. Slike sider oppdateres sjelden (typisk 1-5 ganger årlig)
 • Mer dynamisk informasjon om siste nytt, ukas hendelser og lignende. Oppdateres ofte, kanskje daglig.
 • Veivisere til mer interaktive sider der leseren selv kan meddele seg, for eksempel ved å melde seg på et kurs (elektronisk på meldingsskjema), spørretjeneste mm.
 • Veivisere til mer lukkede rom for bestemte brukere som man vil ha en samhandling med. IKT-støttet undervisning hører hjemme her.
 • Veivisere til statisk nettsider, dvs til tekstdokumenter lagt ut på nett.

Hva en hjemmeside ikke er

En hjemmeside er derfor ikke en side man driver undervisning og læring fra, men en side som man kan henvise til slik virksomhet fra.

Litt om eLæring

 • eLæring er ikke å legge ut forelesninger på nett.
 • Det er viktig å foreta en pedagogsikk gjennomtenkning over hva som egner seg for nettet og hva som ikke gjør det. Siden man på DMMH skal drive nettstøttet undervisning og samtidig ha samlinger med studentene, ligger det vel til rette for å foreta en sunn deling av undervisningsaktiviteten mellom hva som skal skje over nett og på campus.
 • Noen nettbaserte aktiviteter som man kan bruke i eLæring:
 •  
  • Informasjonstavler og lignende enveiskommunikasjon overfor studentene.
  • E-post: utveksling av elektroniske filer, som kan inneholde tekst, lyd eller bilde, eller kombinasjoner av slikt (for eksempel i form av en Power Point presentasjon).
  • Diskusjonsfora (threaded discussions), news groups. Disse kan være mer eller mindre styrt av den som har opprettet forumet. Meningene er ulike om nytten av slike fora i undervisningssammenheng, men på HiST har man gode erfaringer i IKT-klassen. Fora kan opprettes for ulike formål, blant annet for kunne loggføre en gruppeprosess.
  • Delte tekster. Det finnes programmer som gir muligheter for at flere personer kan arbeide med samme tekst, for eksempel ved prosjektarbeid.
  • Prating (chat). Synkront nettsted der de som er inne i øyeblikket kan ha en skriftlig samtale over nett. Flere enn to kan være inne om gangen. Noen systemer gir muligheter for å logge slik virksomhet, dersom det er ønskelig. Noen studentgrupper har avtalt faste tidspunkter for når de møtes på denne måten.
 • Bortsett fra første punkt over (informasjonstavler) er de andre tingene egnet til samhandling mellom studenter, mellom student og lærer (veileder). Etter min mening er det derfor nyttig å bruke IKT til den delen av undervisningen som har med konstruksjon av egen kunnskap å gjøre.
 • Nettet også brukes som en enorm data- og informasjonskilde. Det finnes flere tilganger til dette som studentene kan bruke:
 • Informasjon og kunnskap er imidlertid to forskjellige ting, så man må ikke tro at undervisningen er fullført ved å presentere stoff, enten i form av egne tekster eller ved å oppgi gode lenker.

Denne artikkelen er vist 8443 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3220.jpg

I dag 189 treff på nonaliud, og 2383282 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 387 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2001). Hjemmesider og eLæring. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 06.03.2021 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=80&nid=1


Valid HTML 4.01!