toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Nettlenker til de ulike kirkesamfunnene

Sammenstilt av Svein Sando

Lenker i kursiv har mer preg av å være et ressurssted for kirkesamfunnet, f.eks tidsskrift, nettlenker o.l., enn de andre sidene som er mer tradisjonelle hjemmesider for et kirkesamfunn. Språkformen på lenken tilsvarer stort sett den språkform sidene det lenkes til har. Lenkene ved de ulike kirkesamfunn utgjør bare et lite utvalg av alt hva det finnes av slike på dette. De som er ført opp er eksempler på enkelt-kirker mm innenfor hvert kirkesamfunn.

NB! Nettlenker kan endres uten varsel. De her anførte sidene eksisterte da de ble lagt inn eller sjekket, men jeg kan ikke garantere at de finnes akkurat når du søker de. De fleste nettsteder er imidlertid ganske stabile, så du bør få treff på de aller fleste. Jeg tar gjerne i mot tips dersom noen nettlenker ikke virker lenger eller du vet om nettsteder som du synes burde ha stått her.

Nettleksika/ordbøker har også nyttige oversiktartikler. Disse er angitt slik: [W]=Wikipedia

Kirkesamfunn Lenker

Ortodokse kirker

[W]

 • Ecumenical Patriarchate of Constantinople (tyrkisk, engelsk tekst) (nede?)
 • Russian Orthodox Church (russisk, engelsk tekst)
 • Den gresk ortodokse kirke.
 • Suomen Ortdoksinen Kirkko (The Finnish Orthodox Church) [W]
 • Den ortodokse kirke i Norge (Hellige Nikolai ortodokse menighet, Oslo)
 • The Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa
 • The Orthodox Church of America (autokefale)
 • Western Orthodox Church in America
 • The Orthodox Page in America
 • Greek Orthodox Archdiocese of America
 • Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America
 • Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of N & S America
 • Romerske katolske kirke

  [W]

 • The Holy See - Vatikanet
 • Dokumenter fra Tridentinerkonsilet 1946/47
 • Dokumenter fra Tridentinerkonsilet i 1551
 • Dokumenter fra Tridentinerkonsilet i 1562/64
 • Dokumenter fra Annet Vatikankonsil i norsk oversettelse
 • Andre offisielle læredokumenter
 • Den katolske kirke i Norge
 • Catholic Online
 • Andre katolske/ortodokse kirker

 • Christ Catholic Church International ? (CCCI)
 • Den Krist Katolske Kirke ? (CCCI i Norge)
 • Federated Orthodox Catholic Churches International ? (FOCUS)
 • Lutherske kirker

  [W]

  Fellesstoff og økumenikk

 • Lutherske verdensforbund (LVF, LWF)
 • Joint declaration on the doctrine of justification?
 • Katolsk/luthersk felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren
 • Die "Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre"?
 • Katolske pressemeldinger i etterkant av "Felleserklæringen"
 • Samarbeidsavtale med Metodistkirken
 • Anglikansk-luthersk kirkefellesskap «Porvoo-avtalen»
 • Kirker

 • Den norske kirke ("Statskirka")
 • Det evangelisk lutherske kirkesamfunn ("Jarlsbergianerne")
 • Den evangelisk lutherske frikirke (DELF)
 • Den danske folkekirke
 • Svenska kyrkan
 • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
 • Bayerische Landeskirche
 • Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)
 • The Lutheran Church-Missouri Synod
 • Luthersk-reformerte unerte kirker

 • Evangelische Kirche im Rheinland
 • Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
 • Reformerte kirker

  [W]

  Kirker

 • Christian Reformed Chruch of North America (CRCNA)
 • Presbytarian Church USA (PCUSA)
 • The Presbytarian Church in America (PCA)
 • United Church of Christ (UCC)
 • The United Reformed Church in the United Kingdom
 • The Free Church of Scotland
 • Reformerte kirker i Nederland (Samen op Weg-kerken)?
 • Remonstrantsche Kerk (Nederland, arminianere)
 • The National Protestant Church of Geneva (Eglise Nationale Protestante de Genève) Stiftet av Calvin.
 • Evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz
 • Valdenserkirken i Italia?
 • Calvin College, MI, USA
 • Reformed Web Sites
 • Protestant Reformed Network
 • World Alliance of Reformed Churches
 • Teologi

 • WESTMINSTER CONFESSION OF FAITH
 • Luthersk-reformerte unerte kirker

 • Evangelische Kirche im Rheinland
 • Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
 • Anglikanske kirker

  [W]

  Teologi mm

 • The 39 Articles
 • The Book of Common Prayer
 • The Lambeth Conference
 • The Archbishop of Canterbury
 • Anglicans Online - Innholdsrikt nettidsskrift
 • Kirker

 • The Anglican Domain Nettsted for alle verdens anglikanske kirker
 • The Church of England
 • The Church of Ireland
 • The Anglican Church of Australia
 • The (Protestant) Episcopal Church of the United State of America
 • Reformed Episcopal Church of United States (REC)
 • Metodismen

  [W]

 • General Board of Global Ministries, United Methodist Church
 • United Methodist History
 • Larvik metodistkirke
 • Misjonsforbundet

 • Misjonsforbundet i Norge
 • Frelsesarmeen

  [W]

 • The Salvation Army?
 • Frelsesarmeen i Norge
 • Frelsesarmeen i Sverige (Frälsningsarmén)
 • Frelsesarmeen i Danmark (Frelsens Hær)
 • Adventistene

 • Seventh-day Adventist Church, the General Conference
 • Adventistsamfunnet i Norge
 • Baptismen

  [W]

 • Det norske baptistsamfunn
 • American Baptist Churches
 • Baptist World Alliance
 • Pinsebevegelsen

  [W]

 • Pinsebevegelsen i Norge
 • Korsets Seier (pinsebevegelsens blad i Norge)
 • Pinsemenigheten Betel, Trondheim?
 • Pingstrørelsen i Sverige
 • Assemblies of God, online
 • Church of God International Office
 • International Church of the Foursquare Gospel?
 • Trosmenigheter

 • Menigheten Trondheim for Kristus (TFK)?
 • Oslo kristne senter (OKS)
 • Andre kirkesamfunn

 • The Church of Jesus Christ and Latter-day Saints (Mormonere) [W]
 • The Religious Society of Friends (Kvekere)
 • Smiths Venner
 • Økumenikk

  [W]

 • Kirkenes verdensråd (KV, WCC)
 • Leuenberg Church Fellowship (LCF)
 • The National Council of the Churches of Christ in the USA Anglikanere, protestantiske, ortodokse
 • The Consultation on Church Union (COCU) Samtaler mellom anglikanere, metodister, presbyterianere ?
 • The Taizé Community
 • Reformed Ecumenical Council
 • The British and Foreign Bible Society
 • Andre steder med nyttige lenker til kirkesamfunn

 • Kristne ressurser i Norge
 • Net Ministries Church Directories
 • KV's lenker til en rekke kirkesamfunn Meget fyldig, alfabetisk satt opp
 • List of Christian denominations W

 • Lenkene er sjekket 25.8.03. De som ikke virker er markert med ? Tidligere oppføringer med ? som fremdeles ikke virker er fjernet.


  This article is shown 10803 times

  Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
  menyadm/pix1/galleri/e3220.jpg

  I dag 55 treff på nonaliud, og 2314273 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

  © Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
  Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
  Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

  The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

  Sando, S. (2003). Lenker til verdens kristne kirkesamfunn. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 25.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=98&nid=1&eng=1