toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Sűk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K LĂŠreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pćlogging
Redigering

Velkommen til mitt nettsted 'Non aliud'

Non aliud

Navnet "non aliud" (lat.) betyr rett og slett "rett og slett" eller "ikke annet enn". SĂ„ dette er rett og slett mitt nettsted.

Dette uttrykket har selvfÞlgelig en forhistorie siden jeg valgte det som navnet pÄ mitt nettsted. Det brukes innen moderne IT-kultur som en slags betegnelse pÄ det virtuelle. Slik sett er vi absolutt i tiden.

Den tyske filosofen og teologen Nicolaus Cusanus (1401-64) bringer oss med dette uttrykket derimot fÞr tiden. Han har satt et helt annet preg pÄ uttrykket, ved Ä bruke det som en betegnelse om Gud. I sin bok De li non aliud (1463) omtaler han 'non aliud' som det selvrefererende prinsipp. I siste instans referer det til den fÞrst begynnelse, eller "siste Ärsak" som andre ville ha sagt det. Gud er ingen annen enn Gud. Ved Ä vÊre et selvrefererende prinsipp, sÄ viser 'non aliud' "sin guddommelighet ved at det ikke fikseres ved noe annet, men kun ved seg selv (som ikke annet enn det ikke-andre)", sier religionsfilosofen prof. Tore Wigen (Concretum s.185, upublisert avhandling 1981).

Teknisk

Nettstedet er bygget opp rundt en database. Det gir visse fordeler fordi man da lett kan sÞke i tekstene, men ikke minst ogsÄ forat tekstene skal framstÄ pÄ en enhetlig grafisk mÄte. For hver visning av en tekst er det en standard mÄte med alle menyer intakt. I tillegg kan man velge fire utskriftsvennlige mÄter der toppbanneret og sidemenyen er fjernet:

  1. Arial, dvs som standard men uten menyer
  2. Stor, med stÞrre teksttyper til for eksempel bruk pÄ videokanon hvor de andre visningsmÄtene blir for knudrete.
  3. Times, som mange mener er en bedre papirskrift.
  4. Times luftig, med linjeavstand halvannen.

For Ä bruke nettstedet klikker du pÄ en av de Þnskede stikkordene i venstre marg.

Non Aliud nettstedet finnes ogsÄ i en statisk utgave med mindre funksjonalitet m.h.t sÞk og visningsvarianter. Dette er gjort av sikkerhetsgrunner. Dersom databasen av en eller annen grunn skulle vÊre i ustand, vil likevel de statiske sidene vÊre tilgjengelige. De er tilgjengelig her: Faglig nettsted, statisk

Anerkjennelser

"Non aliud" ble i desember 2004 kÄret til "MÄnedens website" av danske teologinet.dk.


Svein Sando, 13. sep. 2005, rev. 4.5.2019

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1317.jpg

I dag 32 treff pć nonaliud, og 2599637 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krĂžllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!