toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Other papers

Click on link in left column to view the webpage
# GenreYear publishedTitle
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript
245 A2006Sortering og klassifisering med barn
173 A2005Labyrinter i praksis
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
130 A2004Tverrfaglig gjemsel
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
117 U,A20039. Baptismen
81 A2003IKT-støttet undervisning også for campusstudentene?
78 A2001Digitale Læremidler 2001
80 A2001Hjemmesider og eLæring
79 A2001IKT som læringsmedium
77 A2001Pedagogikk for IKT-støttede læringsformer
93 U,A200012. Økumenikk
84 U,A20002. Krefter som fører til kirkesplittelse
85 A2000Enkle html-koder
150 A2000Forståelse og opplevelse
74 A1999Mening
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
163 A1998/2005Internettreferanser
92 U,A19983. Det store bildet
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver
75 A1997Barn og landskapet
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i førskolelærerutdannelsen?
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot
60 A1988Johannes Åpenbaring

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 126 treff på nonaliud, og 1809897 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 358 treff ·

© Svein Sando, PhD, Associate Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Valid HTML 4.01!