Innfallsvinkler til kristendommen

På hvilke områder kan kristendommen "tilby" mennesker noe? Hvilket innsteg kan folk ha til kristendommen?

av Svein Sando, 6. okt. 1998

Tese 1: Kristendommen kan både møte visse behov og den kan selv skape behov.

Dersom kristendommen er "sann" betyr det at de følte behov samsvarer med visse realiteter. I det første tilfellet er man realitetsorientert i utgangspunktet. I det andre tilfellet må man realitetsorienteres først, før man ser sitt behov.

Tese 2: Dersom kristendommen er behovstilfredstillelse, er også kristendom en religion som setter mennesket i sentrum og den er opptatt av å tjene menneskene, ikke herske over dem. (NB! Ikke alle "utgaver" av kristendom synes å ha denne forståelsen.)

Hvilke behov har så mennesker, evt. hvilke behov skaper kristendommen som kristendommen er i stand til å møte selv?

  • Estetiske behov - kirkekunst, kirkemusikk
  • Intellektuelle behov - teologi og religionsfilosofi
  • Selvbekreftelsesbehov - Skapt i Guds bilde. Elsket av Gud. Verdifull som medarbeider ("bruk for en").
  • "Å være til nytte"-behov - misjon, diakoni, kateketiske oppgaver
  • Fellesskapsbehov - Noen å være sammen med
  • Livsveiledningsbehov - etikk og moral
  • Religiøse lengsler - Møte med det hellige, religiøse erfaringer
  • Meningsbehov, eksistensielle spørsmål - Hva er meningen med livet? Den Store fortellingen
  • Angst for dødens ettermæle - oppstandelsestro
  • Skyldproblematikk - Hvordan leve og dø med ens moralske overtramp. Oppgjør og tilgivelse.

Kristendommen kan møte alle disse behov, men det er forskjell på om kristendommen er en blant flere som kan møte behovene, eller om kristendommen mener seg å være den eneste som kan dekke behovene på en komplett måte. Listen overfor er forsøkt satt opp slik at kristendommens som eksklusiv behovsmøter øker jo lenger nedover listen man kommer.


Denne artikkelen er vist 7806 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1998). Innfallsvinkler til kristendommen. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 04.07.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=155&nid=1