Labyrinter i praksis

Som en reaksjon på min artikkel om paradishopping og påskeleker, fikk jeg inn følgende (i utdrag):

Jeg fant dine fagsider på nettet da jeg søkte på "hoppe paradis", og det har resultert i en klassisk kretisk labyrint malt i asfalt utenfor skolen der jeg jobber. Det var interresant lesing, og jeg har nå mange gode historier å fortelle elevene når de hopper paradis eller løper i labyrinten! ...

Vennlig hilsen Jonny Eriksen,
SFO-leder ved Apeltun skole i Bergen

Jeg fikk også tilsendt et bilde av labyrinten:

LabyrintApeltunSkole.jpg


Denne artikkelen er vist 9301 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2005). Labyrinter i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 10.07.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=173&nid=1