Religiøs toleranse i Norge - noen merkesteiner

1814 Grunnloven bygger på opplysningtidens idealer, men fastsetter likevel §2 om den evangelisk lutherske religion som statens offentlige religion og med krav om at alle innvånere skal oppdras i samme.
1842 Konventikkelplakaten oppheves (konventikkelplakaten nektet lekfolk å forkynne uten prestens tilsyn samt totalforbud med vandrepredikanter)
1845 Disenterloven; Den romersk katolske kirke kan dermed igjen etablere seg i Norge
1851 Jøder får adgang til riket.
1897 Forbud mot munkeordener oppheves
1956 Jesuitter gis adgang til riket
1964 Grunnlovfestet religionsfrihet
1969 Disenterbegrepet oppheves


Svein Sando 6.5.98


Denne artikkelen er vist 7479 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2020). Religiøs toleranse i Norge. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 14.07.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=29&nid=1