Grunninnstillinger i Word

Word kan man få til å virke på mange forskjellige måter. Brukeren kan selv bestemme disse ulike måtene. Dette kan være litt forvirrende hvis man bruker Word på en annens maskin enn sin egen. I denne tasteveiledningen forutsetter vi at programmet oppfører seg på en bestemt og forutsigbar måte. Vi anbefaler derfor at følgende grunninnstilling sjekkes og eventuelt endres:

Velg Office-knapp | Alternativer for Word | Korrektur | Alternativer for autokorrektur fra menyen. Klikk bort de tre øverste hakene slik at kun "Stor forbokstav i engelske navn på dager" og "Rett feil bruk av cAPS LOCK" står igjen. Du kan også velge å hake bort "Fortløpende endringer". Hvis denne funksjonen er aktiv, vil den automatisk endre en del vanlige skrivefeil, slik som "blandt" til "blant" og "tli" til "til". Listen nedenfor viser hva slags særskilte endringer du kan justere på, eller føye til nye.

Det er mange innstillinger man kan gjøre under Office-knapp | Alternativer for Word og det kan være greit å se gjennom valgene når man er blitt brukbart godt kjent med Word. Jeg anbefaler imidlertid denne innstillingen for øverste del av "Avansert", og særlig de to som er markert med røde piler:

"Automatisk merking av hele ord" bør slås av for å kunne gjøre en markering som bare omfatter bestemte bokstaver i et ord.

"Bruk overskrivingsmodus" er "farlig" fordi man meget lett utilsiktet kan komme til å skrive over tekst og dermed slette den, uten at det var hensikten.


Denne artikkelen er vist 5891 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Grunninnstilling i Word 2007 (2). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.10.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=290&nid=1