Piagetinspirerte religionspsykologer om barns religiøse utvikling

Satt opp av Svein Sando

Omtrentlig alder E. Harms
(40-tallet)
R. Goldman
(60-tallet)
J. Fowler
(80-tallet)

0-3

   

Udifferensiert tro

Opplevelser av tillitt, trøst, kjærlighet og håp – eller det motsatte

3-6
4-7
3-7

Eventyrstadiet

Følelsene viktige

Intuitiv relg. tenkning

Relg. vokabular uten substans. Springende, usystematisk, fragmentarisk

Intuitiv-projektiv tro

Projiserer tanker og følelser over på situasjoner i nærmiljøet

7-12
8-12
7-12

Realistiske

Gud er moralens vokter

Konkret relg. tenkning

Tolker bibelfortellinger konkret. Ser ikke det symbolske i tekstene.

Mytisk-bokstavelig tro

Spenning mellom konkret virkelighetsnært og indre fantasiverden. Tro tolkes gjerne bokstavelig.

13-
13-
12-18-

Det individuelle

Egne gudsforestillinger. Selvstendighet vs relg.

Abstrakt relg. tenkning

Personlige stadium

Forenende konvensjonell tro


Avhengig av andres forventninger, men søker også å forene ulike synspunkter i ett system

Livslang eller aldri fullført

   

Individual-reflekterende tro

Selvstendig konstruksjon av tro og bevissthet om dette. Står til ansvar for det man tror.

     

Paradoksal-konsoliderende tro

Erkjennelsen av sannhet får et paradoksalt preg ut fra stadig refleksjon over fortiden og dets erfaringer.

Svært sjelden

   

Universaliserende tro.

Identifikasjon med menneskeheten og en universell medfølelse på tvers av konvensjoner og gruppeinteresser.

 


Denne artikkelen er vist 9331 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2002 ca.). Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religiøse utvikling. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 17.05.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=3&nid=1