Tiden

Into: "Hvilken dag er det i dag?"

Tid er antagelig det mest fundamentale med vår virkelighet, som styrer alt, i universet, i tankene, fra dagliglivets trivialiteter til i religionenes og livsynenes store overbygninger. Vi er alle preget av tiden, er nødt til å forholde seg til den nærmest konstant, og samtidig vet vi egentlig ikke hva tid egentlig er. I det meste må vi bare ta den for gitt og innrette oss etter den, bergene den nøyaktig når vi trenger det, stole på dens standhaftighet og trofasthet at den alltid flyter som den alltid har gjort, samtidig som tid er dette gåtefulle noe som driver det hele. Med andre ord - noe å undres over hele livet.


Denne artikkelen er vist 4235 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Tiden. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.03.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=310&nid=1