Yrkesetikk

Strategier ved samvittighetskvaler i yrkesutøvelsen

1 - Sivil ulydighet

Man velger å følge sin samvittighet som er i konflikt med det som man pålegges i yrkesutøvelsen. Hva en konflikt vil føre til, avhenger av det man kalle diskresjonsstrategier ved sivil ulydighet:

1a - Protesthandling

Her søker man å forandre rammevilkårene ved å påvirke beslutningstagere gjennom sivil ulydighet som en symbolhandling, gjerne kombinert med en åpen politisk prosess. Risikoen for oppsigelse er stor.

1b - Forhandling

Her søker man å forbli i posisjonen gjennom forhandlinger eller trusler. Risikoen for oppsigelse avhenger av evnen til å forhandle og den nytteverdi og status vedkommende har overfor arbeidsgiver.

1c - Skjult agenda

Her søker man å opptre som om man er lydig, men i det skjulte handler man etter egen samvittighet.

2 - Lydighet

2a - Selvutslettende

Her handler man i lydighet mot forordringene, men trosser dermed kontinuerlig egen samvittighet.

2b - Lydighet + påvirke rammevilkårene aktivt

Her handler man i lydighet mot forordringene, og trosser dermed kontinuerlig egen samvittighet, men kompenserer for dette ved samtidig å arbeide etter beste evne for å endre forordringene som skaper samvittighetskonflikten.

3 - Oppsigelse

Her teller samvittigheten så sterkt at man sier opp sin stilling. Dermed bryter man verken egen samvittighet eller yrkesforordninger.


Denne artikkelen er vist 8105 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Yrkesetikk. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 24.11.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=56&nid=1