Lesefrukter under arbeid med emnet lek og religion

Christ is
the spirit of play
in a world of calculated utilitarian seriousness.

Harvey Cox: The Feast of Fools, s.145

 

Contrary to the common assertion that religion is born out of fear,
it is secular life that is born out of fear - anxiety over the holy.

Robert E. Neale: In Praise of Play, s. 113

 

Weil Gott ein Deus vere ludens ist, muß der Mensch ein homo ludens sein.

Hugo Rahner: Der spielende Mensch, s. 26


Denne artikkelen er vist 7758 ganger

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1999). Lesefrukter under arbeidet med et prosjekt om lek og teologi. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 04.07.2020 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=76&nid=1