toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

SÝk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

PŚlogging
Redigering

Klikk pÔŅĹ lenke i venstre kolonne for ÔŅĹ ÔŅĹpne nettsiden
# SjangerÔŅĹrTittel
333 U2021Teori i bacheloroppgaven o.l.
332 2020Aristoteles-sitater
331 V2019Barad’s Agential Realism from a RE Perspective
118 O2018Mine publikasjoner
330 U2017Generell kompetanse ‚Äď ekspertise eller klokskap? Undervisbart?. Hvordan kan vi p√• DMMH tilrettelegge for at studentene tilegner seg generell kompetanse - enn√• bedre enn vi gj√łr i dag?
329 2017Publikasjoner, faglige
328 U2016Hva er kristendom?
327 S2015Lærerprofesjonens etiske plattform
253 O2014-2020Curriculum Vitae Svein Sando, English
316 U2011IKT i barnehagen i et etisk og juridisk lys
313 L2011J. S. Bachs kantater
318 U2011Noen etiske utfordringer ved bruk av IKT i barnehagen
317 P2011Om mitt nettsted, teknisk
291 U2010Basisferdigheter i taste- og musebruk (3). Tasteveiledning Word 2007 del 3
55 L2010Etikk og IKT - noen lenker
302 L2010Forskningsprosjektet BIE/CIE
290 2010Grunninnstilling i Word 2007 (2). Tasteveiledning Word 2007 del 2
287 U2010Grunnleggende digital kompetanse. Forelesning for 3iktLL 26.8.2010
299 U2010Innholdsfortegnelse (11). Tasteveiledning Word 2007 del 11
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript. Nedtrekksmeny mens du skriver
283 U2010Kristen tro og h√łytider
292 U2010Lagring og utskrift (4). Tasteveiledning Word 2007 del 4
296 U2010Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8). Tasteveiledning Word 2007 del 8
288 U2010Menyer og knapper i Word 2007 (1). Tasteveiledning Word 2007 del 1
297 U2010Stavekontroll, rettelser og merknader (9). Tasteveiledning Word 2007 del 9
300 U2010Tasteveiledning Word 2007 - samlet
289 U,L2010Tasteveiledning Word i 11 deler. Meny
295 U2010Tekstbokser, tabeller og bilder (7). Tasteveiledning Word 2007 del 7
293 U2010Tekstens utseende: stil, font og st√łrrelse (5). Tasteveiledning Word 2007 del 5
310 U2010Tiden. Undervisning i barnehagematematikk (3G 10.12.10)
270 U2009Barns rett til åndelig utvikling
272 U2009Billedbehandling med Photoshop CS2. Grunnleggende ferdigheter
271 U2009Identitet og etnisitet
280 V2009Mestring, miniatyrer og miming. Sveins tre m-er
273 U2009Rom og form i barnehagen. Matematikk med og for f√łrskolebarn
265 V2008Etiske teorier og analyse
250 U2008Sjekkliste for mappeskriving
49 U2007/2003L√łgstrups etkk
15 U2007/1998Religion, livssyn, toleranse og sekularisering. Mest om emnet i et historisk lys
254 G2007, 2021L&osalsh;gstrupsitater
251 K2007Barns religi√łse sp√łrsm√•l
257 U2007Natursynet. Undervisning 2F (natur og friluftslinja) 22.11.07
101 O2006/2019Curriculum Vitae Svein Sando. Norsk tekst
248 U2006IKT i KRL
245 A2006Sortering og klassifisering med barn. Matematikk i barnehagen
174 U2005/2008Mappeskriving. Tips til mappeskriving
205 U2005Etisk analyse
173 A2005Labyrinter i praksis
175 2005Test av dette nettstedet CSS
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
171 U20046. Den evangelisk-lutherske kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
164 K,V2004Alan Bishop seks fundamentale matematikkaktiviteter. En presentasjon og dr√łfting av Alan Bishops seks fundamentale matematikkakitiviteter
66 O2004Bibelens beretning om Jesu siste påske. En skjematisk oppstilling av de ulike hendelser i evangelienes påskeberetninger
72 S2004De oldkirkelige bekjennelser
37 K2004Dreyfus sin læringsmodell i fem trinn
63 U2004Eg√•-eimi-stedene i NT. Jesus tar i bruk Guds navn p√• en utilb√łrlig m√•te
90 U2004Fra ensretting til mangfold og enhetsbestrebelser. Varianter av kristen tro og livstolkning, historisk og i Norge
148 O2004Global livssynsstatistikk 2004
167 U2004Kalender
170 U2004Kirkesamfunnene
159 O2004Kirkestatistikk 2004
172 O2004Litteratur til -Kirkesamfunnene-
32 V2004Moral som ferdighet?. Læringsteorien til Dreyfus & Dreyfus anvendt på moralsk ferdighet
130 A2004Tverrfaglig gjemsel. Barnelek med matematiske, språklige og etiske implikasjoner
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
108 U20035. Den romersk katolske kirke
113 U20037. Den anglikanske kirke. Church of England / The Anglican Community
117 U,A20039. Baptismen
115 O2003Den anglikanske kirkes ulike dimensjoner
111 U2003Den lutherske kirke
96 U2003Den russisk-ortodokse kirke
46 U2003Etikk og nettpedagogikk. Etiske aspekter ved bruk av Internett i pedagogisk sammenheng, særlig
81 A2003IKT-st√łttet undervisning ogs√• for campusstudentene?
98 L2003Lenker til verdens kristne kirkesamfunn
95 U2003Patriarkatene
51 V2003Radikal kj√łnnskvotering - vurdert som etisk case
5 S2002 ca.Luther om lek og undervisning
3 O2002 ca.Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religi√łse utvikling. Harms, Goldmann, Fowler
7 S,U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Utdrag fra kapitlet om religion og etikk i Rammeplanen av 1996
8 U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Kommentert
38 V2002Embodiment As a Guard Against Transparent Technologies. Paper presented on the Ninth European Conference on Science and Theology, Nijmegen 19.-24.3.2002
97 L2002Lenker - Ortodokse kirke
144 U200111. Pinsebevegelsen
78 A2001Digitale Læremidler 2001. Konferansenotater 3.4.01
45 U2001Etikk og IKT. forelesning 23.1.01 for lederkonferanse i Tr√łndelag Kompetansesenter, 27.9.01 for L√¶ringssenteret
80 A2001Hjemmesider og eLæring
79 A2001IKT som l√¶ringsmedium. Notater og kommentarer fra Fagdag i h√łgskolepedagogikk p√• HiST 14.5.01
67 U2001Jesus som historisk person og kirkens Kristus
71 U2001Minner om den avd√łde
77 A2001Pedagogikk for IKT-st√łttede l√¶ringsformer
25 S2000 ca.Luthers Lille Katekisme: Troen. Kun teksten. Datert 1531
12 U2000 ca.Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. + en åttende
54 U2000-Nekter √• l√¶re bort Allah-b√łnn. Yrkesetikk og etisk argumentasjon
93 U,A200012. √ėkumenikk
84 U,A20002. Krefter som f√łrer til kirkesplittelse
41 O2000Bibeltekster i L97
112 O2000Den lutherske kirkes ulike dimensjoner. Skjematisk framstilling ut fra Ninians Smarts syv dimensjoner ++
85 A2000Enkle html-koder
150 A2000Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin allminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet
34 K2000Göran Bexell om. Resymé fra boken
10 U2000Informasjonsteknologi i KRL-faget
70 U2000Menneskesyn og frelse i kristen troslære
58 V2000Mottakerorienterte fordelingsteorier
39 V2000R√łkelse og tungetale. En innf√łring i konfesjonskunnskap med n√¶rmere blikk p√• Den romersk katolske kirke og pinsebevegelsen
69 U2000Sentrale emner i den kristne tro
162 U2000Toleranse
102 D2000Vitser om matematikk og religion
56 U2000Yrkesetikk. Strategier ved sammvittighetskvaler i yrkesut√łvelsen
47 U1999/2010Holdningsetikk
160 V1999, 2004Paradishopping - Labyrintdans, pilegrimsvandring eller p√•skeleker?. Et fors√łk p√• nytolkning av paradislekens opphav i skj√¶ringspunktet mellom matematikk, arkitektur-, kirke- og religionshistorie
35 V1999-Broder Jord og s√łster Sol. Ansatser til en kristen-teologisk begrunnet natur- og teknologietikk i m√łte med v√•r tids √łkologiske utfordringer
73 T1999B√łnn og lek
64 U1999Det gamle testamente. Innledningsstoff
48 U1999Holdningetisk metode. En tolkning av Ivar Asheims holdningsetiske metode
42 U1999Hvordan tolke bibeltekster?. Hermnevtikk
57 U,K1999KLOK, en modell for etisk argumentasjon. lansert av prof. J-O Hensriksen
76 S1999Lesefrukter under arbeidet med et prosjekt om lek og teologi
74 A1999Mening. Noen tanker om livssyn
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne. Stikkord til en dobbeltforelesning ved HiST Alu 4.kl 28.9.99
157 G1999Tanker omkring lek og teologi
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene. Avisinnlegg Adresseavisen 27.4.99
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
163 A1998/2005Internettreferanser. Hvordan sitere fra kilder på Internett?
119 U199810. Metodismen
92 U,A19983. Det store bildet. Kirkefloraens tilblivelseshistorie
153 G,F1998Aksept og etterlevelse. Noen tanker om etikk og moral
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver. Internett og nettleseren Netscape (noe foreldet)
62 O1998Dåp i NT. En opplisting og gruppering av alle bibelsteder i NT som omtaler kristen dåp.
23 U1998Et glimt av sekulariseringens historie i Norge
103 D1998Hannes fruktkake
155 G1998Innfallsvinkler til kristendommen
145 O1998Kirkesamfunnenes tilblivelse. Skisma og årsaker
33 U1998Metoder for etisk argumentasjon. Sammenstilling av noen metoder for etisk argumentasjon funnet i l√¶reb√łker.
104 D1998Moltekake
146 O1998Oppslagsord i konfesjonskunnskap
1 V1998Påsken i Lego. Om bruk av Lego som pedagogisk virkemiddel i formidling av påskefortellingen (Fra Prismet 4/1998)
9 V1998Refleksjoner rundt det nye kristendomsfaget i grunnskolen
147 O1998Sammenligning av kirkesamfunnene. Etter Mollands og Smarts typeinndelinger
52 U1998Tradisjoner i etikken
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.. Antikken, Luther (mye), Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Grundtvig.
28 U1997-til de dannede blant dens foraktere. - om Friedrich Daniel Schleiermachers teologi
75 A1997Barn og landskapet. En invitasjon til meningsutveksling
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
91 V1997Et transportetisk problem belyst ut fra K. E. L√łgstrups metafysikk. (Nesten identisk norskspr√•klig variant av ovenst√•ende)
89 V1997K. E. L√łgstrup and the virtue of travelling. An attempt to illuminate an ethical conflict in transportation issues by applying the sensation metaphysics of K. E. L√łgstrup
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i f√łrskolel√¶rerutdannelsen?. √Öpningsforelesning 4.9.97 i Kirkehistorie for Videreutdanning / fordypningsenheten K1 i Kristendom/etikk p√• DMMH.
21 U1997Kristianiseringen av Norge i perioden 600-1050,. basert på biskop F. Birkelis forskningsresultater og forlesninger i 1980.
26 U1997Reformasjonen i Danmark-Norge
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot. Tanker omkring transportetikk i kj√łlvannet av lekkasjene i Romeriksporten
44 U1996/2012Etikk i miniformat
59 U1996Risiko
87 U1996Teknologi og samfunn. Kort historisk riss av bakgrunnen for vår tids teknologiske samfunn
88 V1995Secularizations, technology and computers. Essay om computerkulturen kan oppfattes som en type gnostisim, ut fra Eric Vogelins teorier om sekularisering
53 T1994Tro og natur. En preken om de kristnes forhold til naturen
60 A1988Johannes √Öpenbaring. en lesehjelp
27 U1985Galileo Galilei og kontroversen med kirken
110 Sudatert-Om den kristne frihet. Sitater fra Luthers verk med denne tittel
22 SudatertBarnehagens formålsparagraf
114 SudatertDe 39 artikler
165 OudatertFagord
19 KudatertFascismen og nazismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
16 KudatertHumanismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
86 LudatertHyper Text Marcup Language
109 LudatertLenker - katolske kirke
100 OudatertLitt om meg selv
18 KudatertMarxismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
17 KudatertNaturalismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
36 UudatertNoen etiske cases fra barnehagen. √ėvingsoppgaver i etisk analyse
14 KudatertReligion og livssynslære. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
29 OudatertReligi√łs toleranse i Norge. Noen √•rstall
40 S,LudatertStigmata. Kristis sårmerker. Mest lenker
294 UudatertTekstens utseende: ordformatering og tekstflyt (6). Tasteveiledning Word 2007 del 6
169 udaterttest 2
298 UudatertVisningsmåter (10). Tasteveiledning Word 2007 del 10

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3997.jpg

I dag 649 treff pŚ nonaliud, og 2601336 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet kr√łllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!