toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

SÝk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

PŚlogging
Redigering

Klikk pÔŅĹ lenke i venstre kolonne for ÔŅĹ ÔŅĹpne nettsiden
# SjangerÔŅĹrTittel
35 V1999-Broder Jord og s√łster Sol. Ansatser til en kristen-teologisk begrunnet natur- og teknologietikk i m√łte med v√•r tids √łkologiske utfordringer
54 U2000-Nekter √• l√¶re bort Allah-b√łnn. Yrkesetikk og etisk argumentasjon
110 Sudatert-Om den kristne frihet. Sitater fra Luthers verk med denne tittel
28 U1997-til de dannede blant dens foraktere. - om Friedrich Daniel Schleiermachers teologi
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
119 U199810. Metodismen
144 U200111. Pinsebevegelsen
93 U,A200012. √ėkumenikk
84 U,A20002. Krefter som f√łrer til kirkesplittelse
92 U,A19983. Det store bildet. Kirkefloraens tilblivelseshistorie
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
108 U20035. Den romersk katolske kirke
171 U20046. Den evangelisk-lutherske kirke
113 U20037. Den anglikanske kirke. Church of England / The Anglican Community
116 U,A20048. Den reformerte kirke
117 U,A20039. Baptismen
153 G,F1998Aksept og etterlevelse. Noen tanker om etikk og moral
164 K,V2004Alan Bishop seks fundamentale matematikkaktiviteter. En presentasjon og dr√łfting av Alan Bishops seks fundamentale matematikkakitiviteter
332 2020Aristoteles-sitater
331 V2019Barad’s Agential Realism from a RE Perspective
75 A1997Barn og landskapet. En invitasjon til meningsutveksling
22 SudatertBarnehagens formålsparagraf
251 K2007Barns religi√łse sp√łrsm√•l
270 U2009Barns rett til åndelig utvikling
291 U2010Basisferdigheter i taste- og musebruk (3). Tasteveiledning Word 2007 del 3
66 O2004Bibelens beretning om Jesu siste påske. En skjematisk oppstilling av de ulike hendelser i evangelienes påskeberetninger
41 O2000Bibeltekster i L97
272 U2009Billedbehandling med Photoshop CS2. Grunnleggende ferdigheter
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver. Internett og nettleseren Netscape (noe foreldet)
73 T1999B√łnn og lek
101 O2006/2019Curriculum Vitae Svein Sando. Norsk tekst
253 O2014-2020Curriculum Vitae Svein Sando, English
114 SudatertDe 39 artikler
72 S2004De oldkirkelige bekjennelser
115 O2003Den anglikanske kirkes ulike dimensjoner
111 U2003Den lutherske kirke
112 O2000Den lutherske kirkes ulike dimensjoner. Skjematisk framstilling ut fra Ninians Smarts syv dimensjoner ++
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
96 U2003Den russisk-ortodokse kirke
64 U1999Det gamle testamente. Innledningsstoff
78 A2001Digitale Læremidler 2001. Konferansenotater 3.4.01
37 K2004Dreyfus sin læringsmodell i fem trinn
62 O1998Dåp i NT. En opplisting og gruppering av alle bibelsteder i NT som omtaler kristen dåp.
63 U2004Eg√•-eimi-stedene i NT. Jesus tar i bruk Guds navn p√• en utilb√łrlig m√•te
38 V2002Embodiment As a Guard Against Transparent Technologies. Paper presented on the Ninth European Conference on Science and Theology, Nijmegen 19.-24.3.2002
85 A2000Enkle html-koder
23 U1998Et glimt av sekulariseringens historie i Norge
91 V1997Et transportetisk problem belyst ut fra K. E. L√łgstrups metafysikk. (Nesten identisk norskspr√•klig variant av ovenst√•ende)
44 U1996/2012Etikk i miniformat
45 U2001Etikk og IKT. forelesning 23.1.01 for lederkonferanse i Tr√łndelag Kompetansesenter, 27.9.01 for L√¶ringssenteret
55 L2010Etikk og IKT - noen lenker
46 U2003Etikk og nettpedagogikk. Etiske aspekter ved bruk av Internett i pedagogisk sammenheng, særlig
205 U2005Etisk analyse
265 V2008Etiske teorier og analyse
165 OudatertFagord
19 KudatertFascismen og nazismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
302 L2010Forskningsprosjektet BIE/CIE
150 A2000Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin allminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet
90 U2004Fra ensretting til mangfold og enhetsbestrebelser. Varianter av kristen tro og livstolkning, historisk og i Norge
27 U1985Galileo Galilei og kontroversen med kirken
330 U2017Generell kompetanse ‚Äď ekspertise eller klokskap? Undervisbart?. Hvordan kan vi p√• DMMH tilrettelegge for at studentene tilegner seg generell kompetanse - enn√• bedre enn vi gj√łr i dag?
148 O2004Global livssynsstatistikk 2004
290 2010Grunninnstilling i Word 2007 (2). Tasteveiledning Word 2007 del 2
287 U2010Grunnleggende digital kompetanse. Forelesning for 3iktLL 26.8.2010
34 K2000Göran Bexell om. Resymé fra boken
103 D1998Hannes fruktkake
80 A2001Hjemmesider og eLæring
48 U1999Holdningetisk metode. En tolkning av Ivar Asheims holdningsetiske metode
47 U1999/2010Holdningsetikk
16 KudatertHumanismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
328 U2016Hva er kristendom?
42 U1999Hvordan tolke bibeltekster?. Hermnevtikk
86 LudatertHyper Text Marcup Language
271 U2009Identitet og etnisitet
316 U2011IKT i barnehagen i et etisk og juridisk lys
248 U2006IKT i KRL
79 A2001IKT som l√¶ringsmedium. Notater og kommentarer fra Fagdag i h√łgskolepedagogikk p√• HiST 14.5.01
81 A2003IKT-st√łttet undervisning ogs√• for campusstudentene?
10 U2000Informasjonsteknologi i KRL-faget
155 G1998Innfallsvinkler til kristendommen
299 U2010Innholdsfortegnelse (11). Tasteveiledning Word 2007 del 11
163 A1998/2005Internettreferanser. Hvordan sitere fra kilder på Internett?
313 L2011J. S. Bachs kantater
67 U2001Jesus som historisk person og kirkens Kristus
60 A1988Johannes √Öpenbaring. en lesehjelp
89 V1997K. E. L√łgstrup and the virtue of travelling. An attempt to illuminate an ethical conflict in transportation issues by applying the sensation metaphysics of K. E. L√łgstrup
167 U2004Kalender
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i f√łrskolel√¶rerutdannelsen?. √Öpningsforelesning 4.9.97 i Kirkehistorie for Videreutdanning / fordypningsenheten K1 i Kristendom/etikk p√• DMMH.
170 U2004Kirkesamfunnene
145 O1998Kirkesamfunnenes tilblivelse. Skisma og årsaker
159 O2004Kirkestatistikk 2004
57 U,K1999KLOK, en modell for etisk argumentasjon. lansert av prof. J-O Hensriksen
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript. Nedtrekksmeny mens du skriver
283 U2010Kristen tro og h√łytider
21 U1997Kristianiseringen av Norge i perioden 600-1050,. basert på biskop F. Birkelis forskningsresultater og forlesninger i 1980.
254 G2007, 2021L&osalsh;gstrupsitater
173 A2005Labyrinter i praksis
292 U2010Lagring og utskrift (4). Tasteveiledning Word 2007 del 4
109 LudatertLenker - katolske kirke
97 L2002Lenker - Ortodokse kirke
98 L2003Lenker til verdens kristne kirkesamfunn
76 S1999Lesefrukter under arbeidet med et prosjekt om lek og teologi
296 U2010Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8). Tasteveiledning Word 2007 del 8
100 OudatertLitt om meg selv
172 O2004Litteratur til -Kirkesamfunnene-
5 S2002 ca.Luther om lek og undervisning
25 S2000 ca.Luthers Lille Katekisme: Troen. Kun teksten. Datert 1531
327 S2015Lærerprofesjonens etiske plattform
49 U2007/2003L√łgstrups etkk
174 U2005/2008Mappeskriving. Tips til mappeskriving
18 KudatertMarxismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
74 A1999Mening. Noen tanker om livssyn
70 U2000Menneskesyn og frelse i kristen troslære
288 U2010Menyer og knapper i Word 2007 (1). Tasteveiledning Word 2007 del 1
280 V2009Mestring, miniatyrer og miming. Sveins tre m-er
33 U1998Metoder for etisk argumentasjon. Sammenstilling av noen metoder for etisk argumentasjon funnet i l√¶reb√łker.
118 O2018Mine publikasjoner
71 U2001Minner om den avd√łde
104 D1998Moltekake
32 V2004Moral som ferdighet?. Læringsteorien til Dreyfus & Dreyfus anvendt på moralsk ferdighet
58 V2000Mottakerorienterte fordelingsteorier
17 KudatertNaturalismen. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
257 U2007Natursynet. Undervisning 2F (natur og friluftslinja) 22.11.07
12 U2000 ca.Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. + en åttende
36 UudatertNoen etiske cases fra barnehagen. √ėvingsoppgaver i etisk analyse
318 U2011Noen etiske utfordringer ved bruk av IKT i barnehagen
317 P2011Om mitt nettsted, teknisk
146 O1998Oppslagsord i konfesjonskunnskap
160 V1999, 2004Paradishopping - Labyrintdans, pilegrimsvandring eller p√•skeleker?. Et fors√łk p√• nytolkning av paradislekens opphav i skj√¶ringspunktet mellom matematikk, arkitektur-, kirke- og religionshistorie
95 U2003Patriarkatene
77 A2001Pedagogikk for IKT-st√łttede l√¶ringsformer
3 O2002 ca.Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religi√łse utvikling. Harms, Goldmann, Fowler
329 2017Publikasjoner, faglige
1 V1998Påsken i Lego. Om bruk av Lego som pedagogisk virkemiddel i formidling av påskefortellingen (Fra Prismet 4/1998)
51 V2003Radikal kj√łnnskvotering - vurdert som etisk case
7 S,U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Utdrag fra kapitlet om religion og etikk i Rammeplanen av 1996
8 U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Kommentert
9 V1998Refleksjoner rundt det nye kristendomsfaget i grunnskolen
26 U1997Reformasjonen i Danmark-Norge
14 KudatertReligion og livssynslære. (resymé P.Aadnanes: Livssyn)
15 U2007/1998Religion, livssyn, toleranse og sekularisering. Mest om emnet i et historisk lys
29 OudatertReligi√łs toleranse i Norge. Noen √•rstall
59 U1996Risiko
273 U2009Rom og form i barnehagen. Matematikk med og for f√łrskolebarn
39 V2000R√łkelse og tungetale. En innf√łring i konfesjonskunnskap med n√¶rmere blikk p√• Den romersk katolske kirke og pinsebevegelsen
147 O1998Sammenligning av kirkesamfunnene. Etter Mollands og Smarts typeinndelinger
88 V1995Secularizations, technology and computers. Essay om computerkulturen kan oppfattes som en type gnostisim, ut fra Eric Vogelins teorier om sekularisering
69 U2000Sentrale emner i den kristne tro
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne. Stikkord til en dobbeltforelesning ved HiST Alu 4.kl 28.9.99
250 U2008Sjekkliste for mappeskriving
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot. Tanker omkring transportetikk i kj√łlvannet av lekkasjene i Romeriksporten
245 A2006Sortering og klassifisering med barn. Matematikk i barnehagen
297 U2010Stavekontroll, rettelser og merknader (9). Tasteveiledning Word 2007 del 9
40 S,LudatertStigmata. Kristis sårmerker. Mest lenker
157 G1999Tanker omkring lek og teologi
300 U2010Tasteveiledning Word 2007 - samlet
289 U,L2010Tasteveiledning Word i 11 deler. Meny
87 U1996Teknologi og samfunn. Kort historisk riss av bakgrunnen for vår tids teknologiske samfunn
295 U2010Tekstbokser, tabeller og bilder (7). Tasteveiledning Word 2007 del 7
294 UudatertTekstens utseende: ordformatering og tekstflyt (6). Tasteveiledning Word 2007 del 6
293 U2010Tekstens utseende: stil, font og st√łrrelse (5). Tasteveiledning Word 2007 del 5
333 U2021Teori i bacheloroppgaven o.l.
169 udaterttest 2
175 2005Test av dette nettstedet CSS
310 U2010Tiden. Undervisning i barnehagematematikk (3G 10.12.10)
162 U2000Toleranse
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene. Avisinnlegg Adresseavisen 27.4.99
52 U1998Tradisjoner i etikken
53 T1994Tro og natur. En preken om de kristnes forhold til naturen
130 A2004Tverrfaglig gjemsel. Barnelek med matematiske, språklige og etiske implikasjoner
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.. Antikken, Luther (mye), Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Grundtvig.
298 UudatertVisningsmåter (10). Tasteveiledning Word 2007 del 10
102 D2000Vitser om matematikk og religion
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
56 U2000Yrkesetikk. Strategier ved sammvittighetskvaler i yrkesut√łvelsen

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 659 treff pŚ nonaliud, og 2601346 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet kr√łllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!