Piagetinspirerte religionspsykologer om barns religiøse utvikling

Satt opp av Svein Sando

Omtrentlig alder E. Harms
(40-tallet)
R. Goldman
(60-tallet)
J. Fowler
(80-tallet)

0-3

   

Udifferensiert tro

Opplevelser av tillitt, trøst, kjærlighet og håp – eller det motsatte

3-6
4-7
3-7

Eventyrstadiet

Følelsene viktige

Intuitiv relg. tenkning

Relg. vokabular uten substans. Springende, usystematisk, fragmentarisk

Intuitiv-projektiv tro

Projiserer tanker og følelser over på situasjoner i nærmiljøet

7-12
8-12
7-12

Realistiske

Gud er moralens vokter

Konkret relg. tenkning

Tolker bibelfortellinger konkret. Ser ikke det symbolske i tekstene.

Mytisk-bokstavelig tro

Spenning mellom konkret virkelighetsnært og indre fantasiverden. Tro tolkes gjerne bokstavelig.

13-
13-
12-18-

Det individuelle

Egne gudsforestillinger. Selvstendighet vs relg.

Abstrakt relg. tenkning

Personlige stadium

Forenende konvensjonell tro


Avhengig av andres forventninger, men søker også å forene ulike synspunkter i ett system

Livslang eller aldri fullført

   

Individual-reflekterende tro

Selvstendig konstruksjon av tro og bevissthet om dette. Står til ansvar for det man tror.

     

Paradoksal-konsoliderende tro

Erkjennelsen av sannhet får et paradoksalt preg ut fra stadig refleksjon over fortiden og dets erfaringer.

Svært sjelden

   

Universaliserende tro.

Identifikasjon med menneskeheten og en universell medfølelse på tvers av konvensjoner og gruppeinteresser.

 

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!