"Lære med lek og lyst"

I skriftet "Til rådsherrene i Tysklands byer om at de skal opprettholde og underholde kristelige skoler" finner vi dette utsagnet av Martin Luther fra 1524:

Ungdommen har trang til å slå seg løs og springe eller stadig ha noe å drive på med som de har lyst og glede av, og dette må vi ikke hindre dem i. Det ville ikke være bra om man gjorde det. Hvorfor skulle man da ikke opprette skoler og gi dem slik kunnskaper som jeg har nevnt? Ved Guds nåde er det jo lagt slik til rette at barna kan lære med lek og lyst, enten det er språk eller historie eller andre fag! Og nå er ikke våre skoler lenger et slikt helvete eller en skjærsild som før, der vi ble pint og plaget når vi skulle bøye substantiv og verb, og likevel ikke lærte det grann av all julingen som fikk oss til å skjelve i angst og gråt. Når man bruker så mye tid og strev til å lære barna å spille kort, synge og danse, hvorfor bruker man da ikke like mye tid til å lære dem å lese og gi dem andre kunnskaper mens de ennå er unge og ledige og har lyst til det?

Jeg for min del vil si: Hvis jeg hadde barn, og hvis jeg var i stand til det, skulle de sannelig ikke bare lære språk og historie, men også sang og musikk foruten hele matematikken. For er ikke alt dette den rene lek for barn? Før i tiden oppdrog grekerne sine barn i disse fag. På den måten ble det ualminnelige dyktige folk av dem, vel skikket til alt mulig. Ja, jeg beklager nå at jeg ikke har lest mer litteratur og historie, og at ingen har undervist meg i dette.

Martin Luther (1483-1546) i "Til rådsherrene i Tysklands byer" (1524). Sitert etter Martin Luther. Verker i utvalg IV, Gyldendal Norsk Forlag A/S 1981, s.51. Oversatt av O.H.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!