Smarts syv dimensjoner

+ min åttende dimensjon

Sammenstilt og utvidet av Svein Sando, DMMH

Ninian Smarts standardverk i religionshistorie, "The World's Religions" beskriver syv ulike synsmåter man kan bruke for å studere en religion eller en religionsvariant (Smart s.12-21):

Smart's dimensions Nærmere utdyping og eksempler

1. Practical and ritual

Gudstjenester, preken, bønn, meditasjon, formelle og utformelle ritualer

2. Experiential and emotional

Religiøse erfaringer og følelser knyttet til utøvelse eller møte med religionen: omvendelse, åpenbaring, syn, opplevelse av det numinøse (R.Otto: mysterium tremendum et fascinans), mystiker-erfaringer, frelsesvisshet, følelser utløst av og i en religiøs setting f.eks knyttet til religiøs musikk, gudsfrykt, mm

3. Narrative and mythic

Religionens fortellinger av både mytisk og historisk karakter. Bibelen. Knyttes ofte opp mot ritualer (1) (f.eks. nattverden), men danner også grunnlag for doktriner (4).

4. Doctrinal and philosophical

Tankemessig framstilling av læreinnholdet i det narrative stoffet (3) (f.eks. monoteismen) eller som egne doktriner, gjerne med utgangspunkt i det narrative stoffet (f.eks. Treenighetsdogmet). Intellektuelle uttrykk for troens innhold. (Smart mener læremessige kontroverser ofte har fått for stor plass i en historisk framstilling av en religion (s.17).)

5. Ethical and legal

Lover og regler som regulerer livsførselen, både som klare bud (f.eks. 10 bud) og som etiske prinsipper (f.eks. 'elske din neste som deg selv').

6. Social and institutional

Religionens inkarnasjon i form av mennesker, dvs som menighet eller forsamling, gjerne med en formell organisasjon. Kirken slik den framstår av og blant folk. Religionssosiologi. Troen i folket. Kirkeordninger. Kirkeledere og ledelse. Grupperinger og fraksjoner.

7. Material

Religionens inkarnasjon i form av materielle ting slik som byggverk, eiendom, kunst, symboler, ikoner, valfartssteder (relikvier?).


For egen del vil jeg tilføye en åttende dimensjon:
8. External Religionens måte å forholde seg til omverdenen på, slik som utbredelse av egen religion (misjon, propaganda), forholdet til det allmenne kultur, forsvar (apologetikk), forholdet til andre religioner og egne religionsvarianter (økumenikk).

Litteratur:

Smart, Ninian (1989)

The World's Religions. Cambridge University Press, Cambridge

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!