Naturalismen

I det vesentligste et resymé av Aadnanes, Livssyn, Tano 1992, s.84-108

Sammenstilt av Svein Sando

Begrepsavklaring

 

Det religiøse perspektivet

Det sekulære perspektivet

Mennesket "over" naturen

monoteisme

humanisme

Mennesket en del av naturen

panteisme

naturalisme

Livssyn

Historisk utvikling

Det naturvitenskapelige perspektivet slo på slutten av 1800-tallet inn på andre fagområder og vitenskaper slik at en omfattende naturalistisk livsramme ble nærmest en del av allmennkunnskapen:

Mennesket som natur

Etikk

Det er få utilslørte naturalister i dag, men naturalistiske argumenter og elementer kryr det av i vårt samfunn, for eksempel:

Naturalisme og humanisme

Mer å lese på nettet

Litteratur

Aadnanes, Per M (1993): Livssyn. Tano. Oslo (1.utgave 1982)

 
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!