Marxisme

I det vesentligste et resymé av Per M. Aadnanes: Livssyn, Tano 1992, 2.utg., s.110-119

Sammenstilt av Svein Sando

Innledning

Historiefilosofien

Marx kombinerer

Drivkreftene er av materiell karakter: produktivkrefter (maskiner, verktøy, mennesker, bygninger) og produksjonforhold (arbeidsfordeling, eiendomsforhold). Dette kalles materiell, økonomisk basis.

Mentale produkter slik som kunst, religion, moral, vitenskap, filosofi og lovgivning kalles ideologisk overbygning. Basis påvirker overbygning, ikke omvendt. Deri ligger den naturalistiske trend i marxismen.

Menneskesyn

Etikk

Videre lesing på nettet

"Karl Marx", av Vegard Martinsen 2000

"Karl Marx", i Wikipedia (norsk)

"Marxism", i Wikipedia (eng.)

"Basis og overbygning" i "Leksikon for det 21de århundrede" (dansk)

 

Litteratur

Aadnanes, Per M (1993): Livssyn. Tano. Oslo (1.utgave 1982)

 
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!