Nazisme og fascisme

I det vesentligste et resymé av Per M. Aadnanes: Livssyn, Tano 1992, 2.utg., s.120-128

Sammenstilt av Svein Sando 

Fascismen og nazisme framstår som et tredje alternativ til parlamentarisk demokrati og marxisme. Jfr "Dritte Reich"

Nasjonalismen koblet sammen med imperialismen for å skaffe "Lebensraum":

Rasisme er mer enn fremmedfrykt. Her er den ideologisk begrunnet.

Autoritær statsform nødvendig for å ensrette folket som må ha ett mål og ens ledelse.

Menneskesynet og etikk er preget av at folk og stat er viktigere enn individet.

Nynazisme, rasisme og antisemittisme dukket opp igjen i Europa.

Mer å lese på nettet

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!