Fra Luthers "Lille katekisme", utgitt 1531

Den første artikkel:

OM SKAPELSEN

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Hva betyr det?

Svar: Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg legeme og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles hoider alt dette ved like. Jeg tror også at han har gitt meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, kone og barn, åker, husdyr og alle gode ting, - at han hver dag forsørger meg rikelig med det jeg trenger for å leve, - at han verner meg mot alle farer, vokter og bevarer meg mot alt vondt. Og alt dette gjør han av bare faderlig, guddommelig godhet og barmhjertighet uten at jeg på noen måte har fortjent det eller er verdig til det. For alt dette skylder jeg å takke og lovprise ham, tjene og lyde ham. Det er både sant og visst.

Den andre artikkel:

OM GJENLØSNINGEN

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Hva betyr det?

Svar: Jeg tror at Jesus Kristus, - han som er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria, er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder og fra dødens og djevelens makt, - ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod, og sin uskyldige lidelse og død, - for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet, - på samme måte som han har stått opp fra de døde, og lever og regjerer i evighet. Det er både sant og visst.

Den tredje artikkel:

OM HELLIGGJØRELSEN

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Hva betyr det?

Svar: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro, - på samme måte som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kirke gir han hver dag meg og alle troende rikelig forlatelse for all synd. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv. Det er både sant og visst.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!