Hubert & Stuart Dreyfus sin 5-trinns læringsmodell

1. Nybegynner

2. Avansert begynner

3. Kompetent utøver

4. Kyndig utøver

5. Eksperten

Trinn Karakteristika
1. Nybegynner Kontekstuavhengige elementer og regler som grunnlag for handling
2. Avansert begynner Erfaringsbaserte, kontekstavhengige elementer supplerer konteksUavhengige elementer og regler
3. Kompetent utøver Mål og plan velges bevisst og nøye overveiet med henblikk på å redusere kompleksitet. Valget er ikke-objektivt og nødvendig. Utøveren er involvert i resultater med sin egen person.
4. Kyndig utøver Intuitiv problemidentifikasjon og intuitivt valg av mål og plan ut fra erfaringsbasert perspektiv. Intuitive valg vurderes analytisk.
5. Ekspert Intuitiv, holistisk og synkron identifikasjon av problem, mål, plan, beslutning og handling. Flytende, utvungen prestasjon som ikke avbrytes av analytiske overveielser.

Forenklet grafisk framstilling

Dreyfusskjemaet

Kritikk

Denne teorien har høstet en del kritikk, særlig for ekspertnivåets totale fravær av tenkning. Se til dette særlig Bengt Molander: Kunnskap i handling.

Litteratur

Dreyfus, Hubert & Stuart (1986)

Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertice in the Era of  the Computer. Blackwell, Oxford

Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling. Daidalos AB. Göteborg
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!