Tekstarbeid og teksttolking

En kort sjekkliste for arbeid med bibeltekster. Ikke alle punktene er relevant for alle tekster. Bruk de punktene i oppskriften som er relevant i forhold til den konkrete teksten du arbeider med.

av O. E. Domaas (justert av Svein Sando 15.1.01)

1. Tekstens tilblivelse og tidstilhørighet

2. Tekstanalyse

3. Teksttolkning

(Denne teksten ble utarbeidet for undervisning på HiST ALT allmennlærerutdanningen, KRL 10 vt, i 2001)

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!