Etikk og nettpedagogikk

Etiske aspekter ved bruk av Internett i pedagogisk sammenheng, særlig overfor barn.

Høgskolelektor Svein Sando, DMMH

Etikk og IKT - noen generelle betraktninger

Asynkron tekstlig kommunikasjon

Kropp og nettdialog1

Relasjonsbygging og -forvitring

Bilder og lyd

Informert samtykke

Misbruk av persondata

Note

1) Dette notatet bygger for en stor del på egne studier gjort over to år av lærerskolestudenter som tar IKT-støttet utdanning over fem år. 

Momenter til en forelesning for Nordnorsk Kompetansesenter 10.9.02 sitt kurs "Interaktiv nettpedagogikk" i Levanger.
Revidert og utvidet 26.11.03 for en videokonferanse for StatPed, men avlevert på Midtnorsk Kompetansesenter Røstad Levanger 27.11.03.
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!