Tradisjoner i etikken

av Svein Sando

Forelesning DMMH K2 1998/99, NTNU KRL103 19.1.2000, KRL 103 8.2.2001

Fil påbegynt 3.9.98.

Hvordan begrunne etikken

(Heiene kap.2)

Religiøs

Rasjonal

Empirisk

Disse tre hovedtyper vil ofte bli kombinert - også i kristen etikk. Flere bibelske tekster med etisk innhold vil henvise til naturen som et argument for en bestemt væremåte, dvs en empirisk begrunnelse. Eller bibelske tekster bruker logiske argumenter for å komme fram til en avgjørelse i et etisk spørsmål.

Etiske tradisjoner

I vår vestlige tradisjoner skjelner man gjerne mellom

Man kan i vestlig etikk også skjelne mellom to hovedtradisjoner hva angår utgangspunkt og tradisjon:

Ikke-vestlige tradisjoner

Klassisk gresk etikk

Sofister

Sokrates (470-399 f.Kr.) greker

Platon (428-348 f.Kr.) greker

Aristoteles (384-322 f.Kr.) greker

Kristen etikk i oldkirken og middelalder

Kirkens jødiske bakgrunn ble etterhvert fortrengt av en syntese med gresk tenkning.

Augustin (354-430) nord-afrikansk romer

Thomas Aquinas (1225-1274) italiensk

Reformasjonstiden

Selv om reformasjon og renessanse er sider av sakke sak - tilbake til kildene - gikk man i reformasjonen ikke tilbake til de antikke hedenske kilder, men til kildene i oldkirken og GT. Derfor blir man nettopp kritisk til den greske påvirkning av middelalderens teologi og etikk.

Martin Luther (1483-1546) tysk

Jean Calvin (1509-1564) fransk/sveitsisk

Nytidens filosofiske etikk

Niccolo Macchiavelli (1469-1527) italiensk

Hugo Grotius (1583-1645) nederlandsk

Thomas Hobbes (1588-1679) engelsk

John Locke (1632-1704) engelsk

David Hume (1711-1776) skotsk

Immanuel Kant (1724-1804) preussisk

Utilitarismen: Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-73)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Nyere teologisk etikk

Karl Barth (1886-1968)

Paul Althaus (1888-1966)

Knud E, Løgstrup (1905-1981)

Litteratur

Heiene, Gunnar og Svein Olaf Thorbjørnsen (1994): Felleskap og ansvar. Innføring i kristen etikk. Universitetsforlaget. Oslo

Johansen, Kjell Eyvind (1994): Etikk, En innføring. J.W.Cappelens forlag AS

Morgan, Michael L (1992): Classics of Moral and Political Theory. Hackett Publishing Company. Indianapolis, Cambridge

Sullivan, Roger J. (1994): An Introduction to Kant's Ethics. Cambridge University Press, Cambridge

John Haldane (1993): "Medieval and Renaissance ethics" in A Companion to Ethics (Peter Singer ed.). Blackwell, Oxford

Schneewind, J.B. (1993) "Modern moral philosphy" in A Companion to Ethics (Peter Singer ed.). Blackwell, Oxford
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!