Datering av de ulike NT-skrifter

Skrift etter Birger Gerhardson i
En bok om Nya Testamentet
Evangelier og apostelgjerningen
Matteus ca 75
Markus senere del av 50-tallet
Lukas 70-90
Johannes 90-tallet
Apostelgjerningene 80-tallet
Paulinske brev
1.Tess 50-tallet
2.Tess 50-tallet
Galaterbrevet 53-55
1.Kor 55-56
2.Kor 56-57
Romerbrevet 56-57 (58?)
Filipperbrevet 60-62
Kolosserbrevet 60-62
Filemon 60-62
Efeserbrevet 60-62 hvis ekte, ellers 80-100
1.Tim hvis ekte (tvilsomt) 60-tallet, ellers ca 100
2.Tim hvis ekte (tvilsomt) 60-tallet, ellers ca 100
Titus hvis ekte (tvilsomt) 60-tallet, ellers ca 100
Hebreerbrevet
Hebreerbrevet 80-tallet
Katolske brev
Jakobs brev Hvis Jakob=Jesus bror: slutten av 40-tallet eller ca 60.
1.Pet ekte? 60-tallet eller 90-tallet
Judas hvis ekte 70-tallet, ellers ca 100
1.Joh ca 100
2.Joh ca 100
3.Joh ca 100
Åpenbaringsbok
Joh. åpenbaring ca 100
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!